EN PL

Nowelizacja ustawy refundacyjnej jeszcze w tym roku

rynekzdrowia.pl - 27-05-2013
Fot. PTWP
Innowacja prawna, jaką było wprowadzenie ustawy refundacyjnej, przyniosła wiele następstw. Jedne są krytykowane, inne uznane za sukces. Jej celem było utworzenie możliwości racjonalizacji stosowania terapii lekowych, by bronić się w ten sposób przed nieuzasadnionym i niepotrzebnym wydawaniem publicznych pieniędzy, a z drugiej utworzyć przestrzeń finansową do przesunięcia inwestycji w terapie lekowe, które dotąd nie były refundowane - ocenił wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki, podczas konferencji Rynku Zdrowia o polityce lekowej, odbywającej się w ramach V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice, 14 maja br.).
Jak przyznał, w dużej mierze udało się osiągnąć założone cele, chociaż efekt pierwszego roku funkcjonowania ustawy był skumulowany i uwidocznił niepokój ze strony uczestników rynku, na przykład w postaci zwiększonej preskrypcji leków refundowanych z pełną odpłatnością.Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, w niektórych województwach konsumpcja insulin zmalała o 30 procent. - W tej sytuacji trudno nie spostrzec, że doszło do racjonalizacji leczenia. Jednocześnie nie doszło do takich negatywnych następstw działania ustawy, jak zwiększona chorobowość szpitalna czy wzrost umieralności - stwierdził wiceminister.Na drugim biegunie działania ustawy refundacyjnej jest element zwiększenia dostępności do nowych technologii lekowych. W opinii urzędnika, zasada częstych zmian obwieszczeń refundacyjnych spełniła swoją funkcję.- Nawet firmy farmaceutyczne przyznają, że obecnie proces obejmowania refundacją nowych leków jest znacznie szybszy - mówił minister Radziewicz-Winnicki, przyznając jednocześnie, że są też mankamenty takiego szybkiego efektu działania ustawy: częsta zmiana wykazów refundacyjnych, a co za tym idzie zmiana warunków refundacji, limitów i wysokość dopłat dla pacjentów, stanowi dużą niedogodność dla chorych.

Stąd idea opublikowania projektu założeń do projektu ustawy refundacyjnej, której celem jest wprowadzenie takich zmian w prawie, które doprowadzą do większej stabilizacji rynku i bezpieczeństwa pacjenta.Innym problemem do rozwiązania jest uregulowanie zasad ponownego objęcia refundacją leku już obecnego na wykazach. Pierwsze decyzje refundacyjne wydawane były bowiem na dwa lata. Termin ich ważności wygasa z końcem tego roku.Jak przypomniał wiceminister, branżę nurtowało pytanie o sposób potraktowania leków obecnych na wykazach: czy taki lek jest sam dla siebie odpowiednikiem, co oznaczałoby obligatoryjne obniżenie ceny o 25 procent przy ponownym objęciu go refundacją. Inną kwestią było zwolnienie firm ze zbyt częstego wykonywania ocen HTA.- Można się spodziewać, że w przypadku tych dwóch działań nowelizacyjnych, wynikających z konieczności przedłużania czy też odnowienia decyzji refundacyjnych z nowym rokiem, zmiany przebiegną bardzo szybko - zapowiedział Igor Radziewicz-Winnicki.Zapowiedział, że w przypadku pozostałych propozycji zmian, resort zdrowia czeka na spływające wnioski ze strony społecznej. - Mogę sobie pozwolić na stwierdzenie, że w tej chwili Ministerstwo ma bardzo dobry kontakt ze wszystkimi uczestnikami rynku. Dialog z nimi, który był jednym z priorytetów, pozwoli nam teraz w szybkim czasie przejść przez etap konsultacji i prac rządowych, by nowelizacja możliwie szybko zaistniała w systemie prawnym.Mecenas Marcin Matczak, szef praktyki prawa farmaceutycznego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zapytał, czy zapowiadana nowelizacja będzie zamknięta do tych obszarów, które znalazły się w projekcie założeń, czy resort spodziewa się ich zmiany i zaprezentowania nowych propozycji, np. przez posłów lub urzędników Ministerstwa.Spodziewamy się, że system prawny służący do wydania nowych decyzji refundacyjnych będzie w bardzo szybkim tempie opublikowany w dzienniku ustaw - odpowiedział wiceminister Radziewicz-Winnicki.
Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.