EN PL

EEC ROADSHOW 2013

Europejski Kongres Gospodarczy w ciągu czterech edycji stał się – w sposób niebudzący wątpliwości – najbardziej znaczącą imprezą biznesową w środkowej części Europy. To, co jeszcze nie tak dawno było ambicją organizatorów Kongresu, stało się faktem – z Katowic, ze Śląska, z Polski rozlega się coraz mocniej wspólny głos Europy Centralnej. Goście z krajów naszego regionu Europy, bardzo licznie reprezentowani w gronie Uczestników, postrzegają już Kongres jako swoją własną imprezę, utożsamiają się z jej ideą i stają się – co nas szczególnie cieszy – ambasadorami kongresowego projektu i przesłania w swoich krajach.

W roku 2013 Europejski Kongres Gospodarczy chce jeszcze bardziej zbliżyć się do spraw ważnych dla Europy Centralnej. Posłużył temu projekt Roadshow 2013, w ramach którego w Bratysławie (28 lutego) i Pradze (8 kwietnia) odbyły się konferencje gromadzące przedstawicieli rządów, agend rządowych i biznesu z Polski, Słowacji i Czech. Mówiono podczas nich o możliwościach pogłębienia współpracy i stanowiskach poszczególnych krajów wobec wyzwań polityki europejskiej.

Tezy, które padły podczas Roadshow 2013, zostaną rozwinięte na V Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Więcej na temat spotkań w Bratysławie i Pradze
Forum Gospodarcze Słowacja-Polska
Forum Gospodarcze Czechy-Polska

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.