EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Adamczak Alicja

Adamczak Alicja

Firma: Urząd Patentowy RP

Stanowisko: Prezes

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1996 r. obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym”. Zdała również egzamin sędziowski. Dr Alicja Adamczak jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym i pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej. Przez dwie kadencje była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Współorganizowała Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, a także zainicjowała utworzenie Forum Polonijnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Dr Alicja Adamczak należy do wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną własności intelektualnej i własności przemysłowej. Prezes Alicja Adamczak jest autorką wielu publikacji z tego zakresu. Przez szereg lat była redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik Patentowy”. Alicja Adamczak jest także instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu "Merite de l’Invention" nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.