EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Szwed Cezary

Szwed  Cezary

Firma: Departament Rozwoju Systemu, PSE SA

Stanowisko: Dyrektor

Cezary Szwed – Absolwent Politechniki Warszawskiej (w 1993 r. uzyskał tytuł mgr inż., w 1999 r. stopień doktora). Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz we Francuskim Instytucie Zarządzania (2003 r.). Autor ponad 30 publikacji związanych z harmonogramowaniem procesów, jak również z rynkiem energii elektrycznej oraz planowaniem rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. na Politechnice Warszawskiej. Od roku 2000 zatrudniony w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie w obszarze rynku systemowego i usług operatorskich. Od 2004 roku pracuje w obszarze rozwoju systemu przesyłowego, będąc zaangażowanym w przygotowywanie planów rozwoju sieci. Od 2010 roku zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu.

Przedstawiciel PSE S.A. w Komitecie Rozwoju Systemu ENTSO-E (europejskiej organizacji operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej). Jego działalność zawodowa koncentruje się na planowaniu rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, przyłączaniu do sieci nowych jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz współpracy z sąsiednimi operatorami systemów przesyłowych w zakresie rozwoju połączeń transgranicznych.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.