EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Początek Krzysztof

Początek Krzysztof

Stanowisko: Zastępca Prezydenta Opola


47 lat, żonaty, dwoje dzieci.
Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunku filologia polska. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania szpitalami i administracji zdrowiem publicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto uczestniczył w licznych seminariach i kursach w zakresie organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, a także w szkoleniach w dziedzinie tworzenia oraz realizacji projektów unijnych.
Ma bogate i różnorodne doświadczenia zawodowe: pracę rozpoczynał w czasach pierwszej reformy samorządowej, gdy powstawały nowe, samodzielne jednostki samorządowe – gminy. W 1990 roku objął stanowisko sekretarza Gminy Ozimek. W drugiej połowie lat 90. pracował jako trener i koordynator szkoleń w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, ucząc sposobów finansowania inwestycji samorządowych oraz zadaniowego systemu oceny pracowników samorządowych. W latach 1997-1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu. Pracę w Urzędzie Miasta Opola rozpoczął w 2005 roku. Do maja 2011 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. W tym czasie zaangażowany był w realizację 33 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Za odwagę i skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych uhonorowany został w maju 2011 roku podwójnym tytułem EUROLIDER. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało zarówno przez kapitułę powołaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak również przez grono laureatów poprzednich edycji konkursu.
Jego pasją zawodową są zagadnienia rozwoju i rewitalizacji miast. Uczestniczył w pracach nad strategią rozwoju Opola na lata 2004-2015. Wchodzi w skład Zespołu Konsultacyjnego złożonego z ekspertów zaangażowanych w prace nad nową strategią rozwoju miasta do roku 2020. Jest gorącym zwolennikiem powiązania urbanistycznej koncepcji rozwoju Opola z wykorzystaniem jego unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym najcenniejszego dobra – rzeki Odry. Jest pomysłodawcą projektu Odra uRzeka – jednym z autorów całościowej koncepcji otwarcia miasta na rzekę i zagospodarowania nabrzeży Odry w obrębie Opola do celów turystyczno-rekreacyjnych.


Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.