EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Urban Marcin

Urban Marcin

Stanowisko: Skarbnik Wrocławia

MARCIN URBAN -  Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. Związany z Urzędem Miejskim Wrocławia od 2000 roku , w którym początkowo  kierował  Sekcją Kontroli Podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat, a od 2002 roku pełnił funkcję z-cy Dyrektora Wydziału. W latach 2004-2007 jako Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych realizował i nadzorował wiele ważnych dla miasta projektów, takich jak wdrożenie  oprogramowania finansowo-księgowego SAP  czy projekt Wrocławskiej Karty Miejskiej „Urbancard”.


      Od 2007 r. pełni funkcję Skarbnika Wrocławia. Odpowiednie zarządzanie finansami miasta przełożyło się na umożliwienie realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Wrocławia, równocześnie  stawiając  miasto w czołówce licznych rankingów w tym obszarze. W swojej pracy sięga po nowatorskie rozwiązania w zakresie finansowania zadań miasta, m.in. skutecznie przeprowadził pierwszą transakcję leasingu zwrotnego nieruchomości w polskim samorządzie. Wprowadził wiele zmian organizacyjnych w Departamencie Finansów Publicznych, mających na celu usprawnienie działania Urzędu, m.in. integrując zadania związane z księgowością ogólną i podatkową, powołując sekcję odpowiedzialną za politykę podatkową w zakresie rozliczeń podatku VAT w skali miasta, a także tworząc nowy Wydział Zarządzania Należnościami, odpowiadający za udzielanie ulg podatkowych i cywilnoprawnych, pomoc publiczną, windykację oraz egzekucję.  W ostatnim czasie wdrożył nowatorski Portal informacyjno-płatniczy, który oferuje mieszkańcom łatwy dostęp do informacji podatkowych,  jednocześnie dając możliwość ich dogodnej zapłaty z wykorzystaniem z kart płatniczych lub rachunku bankowego podatnika.


Od 2015 r. koordynuje prace Rady do Spraw Przedsiębiorczości, powołanej przez prezydenta Rafała Dutkiewicza.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.