EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Magnin Gérard

Magnin Gérard

Firma: Energy Cities

Stanowisko: Executive Director


62-letni Gérard Magnin pełni funkcję dyrektora wykonawczego w Stowarzyszeniu Energy-Cities www.energy-cities.eu. Jest założycielem tej europejskiej sieci, która prowadzi swoją działalność od 1990 roku.
Zdobywszy wykształcenie w zakresie elektrotechniki, a następnie ekonomii i polityki, przez 8 lat pracował jako wykładowca nauk ekonomicznych i społecznych. Przez 25 lat działał na rzecz energii wytwarzanej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju we Francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Gospodarki Energetycznej (ADEME) oraz w Stowarzyszeniu Energy-Cities.
Jako orędownik innowacji społecznych podejmuje wysiłki mające na celu zwrócenie uwagi wszystkich interesariuszy odpowiedzialnych za funkcjonowanie społeczeństwa na zagadnienia dotyczące energetyki i klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów i władz lokalnych. Systematycznie podkreśla, że głównym źródłem innowacji jest praca u podstaw oraz że tworzenie sieci współpracy pomiędzy projektami eksperymentalnymi a podmiotami, które ponoszą za nie odpowiedzialność stanowi ważny czynnik zmian. Nieustannie namawia osoby piastujące stanowiska zarówno na szczeblu państwowym, jak i europejskim, by uznały, że osiągnięcie któregokolwiek z celów wyznaczonych przez Wspólnotę Europejską nie będzie możliwe bez silnego zaangażowania ze strony władz samorządowych. Z tego względu jest aktywnym propagatorem Porozumienia między burmistrzami www.eumayors.eu, jedynej w swoim rodzaju inicjatywy obejmującej wiele szczebli i wielu interesariuszy z całej Europy.
Jest autorem wielu artykułów na temat energetyki powiązanej z zagadnieniami dotyczącymi danych obszarów.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.