EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Wendel Iwona

Wendel Iwona

Firma: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Odpowiada za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych wspierających innowacyjność, nowe technologie i komercjalizację działalności badawczo-rozwojowej (Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój), inwestycje w szerokopasmowy Internet, elektroniczne usługi, otwieranie publicznych zasobów, cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Polska Cyfrowa), rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności pięciu wschodnich województw (Rozwój Polski Wschodniej i Polska Wschodnia).

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.