EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Miller Mirosław

Miller  Mirosław

Firma: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Stanowisko: Dyrektor

Mirosław Miller – profesor, dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu, profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1979-2012) oraz Instytutu Energetyki w Warszawie (2006-8), inicjator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007) organizator i pierwszy prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (2008-2012), unikalnej spółki powołanej przez pięć wrocławskich uczelni, Miasto Wrocław oraz Województwo Dolnośląskie dla budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy we Wrocławiu.
Jest specjalistą w zakresie chemii fizycznej ciała stałego, fizykochemii związków nieorganicznych, procesów wysokotemperaturowych, spektrometrii mas oraz nanomateriałów zol-żel. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Forschungszentrum Julich (1986-7), Fundacji Welcha na uniwersytecie Texas A&M (1993). Członek rad naukowych, m.in. European Society of Thin Films, Niemieckiego Centrum Badań Biomasy w Lipsku oraz KGHM Cuprum. Członek komitetów naukowych PAN: Naukoznawstwa i Metalurgii. Ekspert Komisji Europejskiej ds. regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji dla Polski. Członek Rady redakcyjnej „Biomass Conversion and Biorefinery” (Springer). Autor >100 publikacji naukowych, >500 cytowań wg SCI, indeks Hirscha – 14.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.