EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Gołaszewski Janusz

Gołaszewski Janusz

Firma: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Stanowisko: Prezes

Prof. Janusz Gołaszewski jest prezesem zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) w Gdańsku oraz kieruje Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (CBEO-UWM) w Olsztynie. Misją obu tych struktur, konsorcjum BKEE i CBEO, jest implementacja i promocja autonomicznych regionów energetycznych, które integrują procesy rozproszonej kogeneracji energii, tzn. równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w małych i średnich instalacjach konwersji energii ze źródeł odnawialnych biomasy, wody, słońca, wiatru i geotermalnej. Ekologiczna modernizacja lokalnych ciepłowni przez partnerów BKEE w Polsce Północno-Wschodniej oraz program Green University uruchomiony w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie są przykładami proekologicznych zmian w kierunku zrównoważonego lokalnego wytwarzania i konsumpcji energii – element gospodarki prosumenckiej.
Obecnie zainteresowania naukowe koncentrują się głównie nad efektywnością energetyczną oraz procesami biokonwersji biomasy do biopaliw i energii. W zakresie tej tematyki koordynuje prace badawczo-rozwojowe realizowane przez partnerów klastra w ramach różnych projektów, w tym interdyscyplinarne badania nad innowacyjnymi technologiami produkcji biopaliw – biogazu w małych biogazowniach, bioetanolu w biorafineriach oraz bio-oleju z glonów. Trzy projekty unijne (7 PR, ERANET), które są aktualnie w trakcie realizacji, dotyczą efektywności energetycznej w rolnictwie oraz implementacji koncepcji biorafinerii w praktyce. Reprezentował Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny w programie BSR-InnoNET prowadzonym przez Ministerstwa Gospodarki krajów Morza Bałtyckiego.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.