EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Krakowiak Marcin

Krakowiak Marcin

Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

Stanowisko: Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki

Marcin specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych, transportowych i ochrony środowiska. Doradza głównie klientom z branży budowlanej, energetycznej, kolejowej, lotniczej, produkcji przemysłowej, telekomunikacyjnej i transportu drogowego. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo zarówno na rzecz sektora prywatnego, jak i publicznego w zakresie strukturyzowania i zarządzania ryzykiem projektu, formułowania i negocjacji kontraktów oraz rozwiązywania sporów. Doradza także w wiodących przedsięwzięciach współfinansowanych w ramach pomocy publicznej, w procesach projektowo-budowlanych i postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Posiada także znaczne doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w Polsce.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.