EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Deska Wojciech

Deska Wojciech

Firma: Europejski Bank Inwestycyjny

Stanowisko: Head of the EIB Warsaw Office

1.1 Wojciech Deska (41 lat) posiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe i rozległą wiedzę na temat bankowości korporacyjnej, finansowania projektów i międzynarodowych banków rozwoju. Specjalizuje się w obsłudze klientów sektora publicznego. W sektorze bankowym aktywny od 11 lat.
1.2 W 2008 roku został szefem warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Odpowiada głównie za projekty publiczne, a także finansowanie inwestycji komunalnych. Poprzednio brał udział w pracach na rzecz rozwoju i strukturyzacji projektów finansowanych przez WE w Polsce i krajach bałtyckich w ramach programu JASPERS, wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju a także Kreditanstalt für Wiederaufbau. W przeszłości szefował Departamentowi Sektora Publicznego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup), pracował także w Departamencie Projektów Miejskich i Ochrony Środowiska w EBOR.
1.3 Wojciech Deska zajmował się także doradztwem finansowym, specjalizując się w doradzaniu gminom, lokalnym samorządom i spółkom komunalnym. Jako analityk finansowy doradzał lokalnym rządom, krajowym i międzynarodowym klientom instytucjonalnym a także międzynarodowym bankom finansującym projekty komunalne i infrastrukturalne, włączając w to projekty mające wsparcie WE.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.