EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Siemaszko Andrzej

Siemaszko Andrzej

Firma: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Stanowisko: Dyrektor


W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od tego czasu uczestniczył z sukcesem w około 50 projektach europejskich w 3.-7. Programie Ramowym UE. Był delegatem i ekspertem w wielu Komitetach Programowych (Growth, Structuring ERA, Integrating and Strenghtening ERA, Cooperation, Regions of Knowledge, NCP Coordinators). Uczestniczył w programowaniu 6. i 7. Programu Ramowego UE. W latach 2006-2007 pracował jako ekspert prof. Jerzego Buzka, - posła sprawozdawcy ds. 7. Programu Ramowego.
Dr Siemaszko jest ekspertem w zakresie polityki naukowej, badań i rozwoju technologicznego. W latach 2003-2006 pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. W latach 2003-2004 uczestniczył w przygotowaniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz przygotowywał Narodowy Program Rozwoju na lata 2007-2013. Aktywnie uczestniczył w rozwijaniu infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – centrów doskonałości, centrów zaawansowanych technologii i klastrów technologicznych.
Dr Siemaszko był inicjatorem tworzenia Polskich Platform Technologicznych (PPT), obecnie jest ich 29. Pełni funkcję sekretarza generalnego Komitetu Koordynacyjnego PPT. Pełni funkcję delegata do Grupy Rządowej Europejskiej Platformy Technologicznej Zeroemisyjnych Elektrowni (ETP-ZEP). W obszarze czystych technologii węglowych zorganizował kilka międzynarodowych konferencji. W 2010 r. został sekretarzem Grupy Roboczej „Czyste Technologie Węglowe” w Społecznej Radzie Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Dr Siemaszko aktywnie uczestniczył w rozwoju Regionalnych Strategii Innowacji (RIS), budowie Regionów Wiedzy i regionalnych klastrów. Jest współautorem podręcznika „Jak zostać regionem wiedzy?” pod redakcją Jerzego Buzka.
A. Siemaszko uzyskał doktorat w dziedzinie mechaniki konstrukcji i jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.