EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Mitroczuk Igor

Mitroczuk Igor

Firma: Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska RP

Stanowisko: Zastępca Dyrektora

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Copenhagen Business School. Wykładowca SGH, a od uzyskania dyplomu doktora z nauk ekonomicznych (teoria wzrostu) – wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska. Nadzoruje pion współpracy zagranicznej Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, który prowadzi prace nad wdrożeniem w Polsce procesu Post Rio+20, współpracuje z KE, OECD oraz agendami ONZ, np. UNEP. Ponadto prowadzi działania w zakresie promocji zielonych technologii i reprezentuje ministra właściwego ds. środowiska w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 1998-2003 dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, następnie Radca Ministra i Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarczej w Departamencie Instrumentów Wsparcia oraz Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Gospodarki MG, odpowiedzialny za rozwój polityki klastrowej, członek korpusu prezydencji. Pracował także jako manager w dziale zasobów ludzkich CAP Gemini Ernst & Young.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.