EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Zlatňanský Jozef

Stanowisko: Menedżer ds. Projektu Jądrowego, Slovenské elektrárne, Słowacja

Doświadczenie

Ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie energii nuklearnej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa nuklearnego. Zarządzanie i koordynacja projektów technicznych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym; doświadczenie w zakresie systemów ONZ oraz wizyt kontrolnych z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Obecne stanowisko: Dyrektor, Pion Bezpieczeństwa i Nadzoru
Slovenské Elektrárne, członek Grupy ENEL. Zarządzanie i realizacja strategii w ramach programów bezpieczeństwa nuklearnego, ochrony środowiska i zapewniania jakości w spółkach związanych z energetyką nuklearną. Przewodniczący komitetu ds. zarządzania zmianą w zakresie aspektów organizacyjnych i zasobów ludzkich, odpowiedzialny za nadzór nuklearny w spółce Slovenske Elektrarne.

08/2006 – 02/2013: Szef nadzoru nuklearnego – odpowiedzialny za niezależną ocenę oraz monitoring aktywów jądrowych w Grupie ENEL. Ocena działań w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz ocena bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej Mochovce NPP bloki 3 i 4 w budowie.
Członek Komitetu ds. Nadzoru Nuklearnego ENDESA oraz członek Europejskiej Inicjatywy Nuklearnej na rzecz Standardów Bezpieczeństwa, Komitet Sterujący – ENISS.

01/2005 – 08/2006 p/o Szefa Sekcji w Sekcji Europejskiej Departamentu Współpracy Technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zakres obowiązków: koordynacja i zarządzanie Programem Współpracy Technicznej (TC) w regionie Europy; specjalista posiadający uprawnienia w ramach Programu Współpracy Technicznej (TC) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Europie; kierownik programu wspólnych projektów Współpracy Technicznej Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej; wizyty kontrolne w zakresie bezpieczeństwa elektrowni atomowych w Armenii, Bułgarii, na Ukrainie i w Czechach. Kierownik projektu odpowiedzialny za kraje zaangażowane w rozwój energetyki jądrowej – Polskę i Turcję.


07/2000 – 01/2005 Specjalista ds. zarządzania projektami oraz specjalista krajowy (na Armenię, Bułgarię, Litwę, Ukrainę), Departament Współpracy Technicznej, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Laureat „Nagrody za osiągnięcia” w roku 2001 oraz „Nagrody za wybitne zasługi” w roku 2002.


1993 – 2000 Wiceprezes Słowackiego Urzędu Nadzoru Jądrowego (ÚJD). Głównym wyzwaniem na tym stanowisku było utworzenie urzędu nadzoru jądrowego w nowym kraju – na Słowacji – zgodnie z wymogami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, projektami przedmiotowych przepisów, planem oceny i kontroli.
Udzielanie koncesji na bloki 1 i 2 Elektrowni Atomowej Mochovce w latach 1998-2000. Wyznaczony koordynator ds. projektowania i realizacji projektów technicznych związanych z bezpieczeństwem jądrowym na Słowacji. Udzielanie koncesji na mogilniki cechujące się niskim poziomem odpadów radioaktywnych na Słowacji.
Zastępca Gubernatora Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w latach (1994-1996) i (1998-2000).

1988 – 1993 Słowackie Przedsiębiorstwo Energetyczne, (SE), Bratysława, Słowacja
Szef Sekcji Bezpieczeństwa Nuklearnego.

1984 – 1988 Federalne Ministerstwo ds. Paliw i Energii, Praga, Czechosłowacja
Doradca techniczny
Odpowiedzialny za koordynację programów oraz projektów krajowych, dwustronnych i/lub międzynarodowych w zakresie stosowania niskotemperaturowych, jądrowych źródeł ciepła oraz programów badawczych dotyczących małych reaktorów jądrowych do celów grzewczych.

Zapraszany jako międzynarodowy ekspert w ramach wizyt kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa (Armenia, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Ukraina, USA).Wykształcenie

1993 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i promieniotwórczego obiektów nuklearnych – Tokai Mura w Japonii.

1991 Szkolenie w zakresie „Umiejętności Zarządzania”, Westinghouse, Bruksela oraz Belgijski Instytut Szkoleń (IBF).

1979 – 1981 Słowacki Uniwersytet Techniczny, Wydział Inżynierii Jądrowej.
1971 – 1976 Słowacki Uniwersytet Techniczny, Wydział Elektrotechniki w Bratysławie. Końcowy egzamin państwowy i dyplom – Elektrotechnika (mgr inż.).


Znajomość języków obcych

Język słowacki język ojczysty
Język angielski znajomość biegła w mowie, czytaniu i pisaniu.
Język rosyjski znajomość biegła w mowie i czytaniu, zaawansowana w zakresie pisania.
Język niemiecki znajomość zaawansowana w zakresie mowy, czytania i pisania.


Inne umiejętności

Dobre umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności w zakresie prowadzenia prezentacji. Ekspert zapraszany do udziału w międzynarodowych misjach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i Światowego Stowarzyszenia Operatorów Jądrowych (WANO)


Członkostwo w organach branżowych

ENISS – Europejska Inicjatywa na rzecz Standardów Bezpieczeństwa Jądrowego – Członek Komitetu Sterującego
ENEF – Europejskie Forum Energii Nuklearnej/Grupa Robocza ds. Zagrożeń
FORATOM Przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. „Nowych obiektów”
Słowackie Forum Jądrowe/Wiceprzewodniczący


Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.