EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Protasiewicz Jacek

Protasiewicz  Jacek

Stanowisko: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

W latach 80. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach był stypendystą The Kettering Foundation w USA.
Działalność publiczną zaczynał w samorządzie województwa dolnośląskiego, będąc w latach 1998-2001 radnym sejmiku. Następnie, w wieku 34 lat, zdobył mandat posła do Sejmu RP, który pełnił do 2004 roku, czyli do wyboru na posła do Parlamentu Europejskiego.
Sprawami europejskimi zajmuje się blisko 10 lat. W 2003 roku został jednym z 54 polskich obserwatorów w Parlamencie Europejskim, a od 2004 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji. Przez 4 lata był przewodniczącym Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Białorusią. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz swobód obywatelskich, praw człowieka i demokracji w tym kraju. W styczniu 2012 roku został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnym za relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz politykę bezpieczeństwa.
W obecnej kadencji jest członkiem dwóch komisji parlamentarnych: Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych (Podkomisja Praw Człowieka). W poprzedniej kadencji był również członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, gdzie przygotowywał m. in. sprawozdanie na temat flexicurity (europejskiego modelu połączenia bezpieczeństwa socjalnego z elastycznością rynku pracy w Europie).
Zasiada w Radzie Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Radzie Fundacji Kolegium Europy Wschodniej.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.