EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Szmuc Tomasz

Firma:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Thematic Leader KIC InnoEnergy

Stanowisko: Prorektor ds. Współpracy

Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalność Automatyka (1972). Od początku zatrudnienia związany z AGH, gdzie uzyskał stopnie: doktora (1979), doktora habilitowanego (1989) oraz tytuł profesora (1999). Autor/współautor 9 książek oraz ponad 180 artykułów głównie związanych z informatyką lokujących się w obszarach: inżynieria oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego, zastosowania metod formalnych. Był prodziekanem (1990-1992) i dziekanem (2005-2008) Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki (2008-2012) Akademii Górniczo-Hutniczej. W tegorocznych wyborach został wybrany na Prorektora ds. Współpracy AGH (kadencja 2012-2016). Jest członkiem komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych i wielu konferencji, uczestniczy w pracach zespołów opiniujących w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto pełni funkcję koordynatora tematycznego polskiego węzła (CC Poland+) w ramach europejskiego konsorcjum energetycznego KIC-InnoEnergy finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Aktualnie KIC-InnoEnergy (http://www.kic-innoenergy.com/) jest zarządzane przez spółkę europejską (non profit), której udziałowcami są czołowe uczelnie i instytuty badawcze (m.in. IREC, CEA), czołowe europejskie firmy (EdF, Areva, Vattenfal, Total, ABB, Gas Natural, Iberdrola) związane z energetyką. Konsorcjum realizuje projekty innowacyjne w obszarze energii, utrzymuje sieć międzynarodowego kształcenia (studia magisterskie i doktoranckie) w obszarze energii przy aktywnym udziale przemysłu i rozwijaniu przedsiębiorczości studentów/doktorantów.Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.