EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Mrówka Rafał

Mrówka Rafał

Stanowisko: CC Manager Poland Plus

Rafał Mrówka został mianowany prezesem zarządu CC Poland Plus w 2011roku. W tym samym czasie zaczął pełnić funkcję dyrektora polskiego Węzła Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy. Ta europejska firma sprzyja integracji edukacji, technologii, biznesu oraz przedsiębiorczości, wzmacniając kulturę innowacyjności. KIC InnoEnergy to światowej klasy sojusz akcjonariuszy i partnerów stanowionych przez przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety i szkoły biznesu. Są one zorganizowane wokół sześciu regionalnych jednostek, każda z nich odpowiada za koordynację jednego obszaru tematycznego związanego z energią, ważnego dla wszystkich partnerów. CC Poland Plus zajmuje się Czystymi Technologiami Węglowymi.
Dr inż. Rafał Mrówka został zatrudniony na Akademii Górniczo-Hutniczej w 2007 roku na stanowisku asystenta. W roku 2008 obronił pracę doktorską obejmującą zagadnienia inżynierii oprogramowania oraz rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta. W tym okresie prowadził zajęcia dydaktyczne wymagające praktycznej wiedzy z zakresu Inżynierii Oprogramowania („Metody pomiaru i szacowania oprogramowania”, „Wzorce projektowe oprogramowania”, „Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych”, „Analiza systemów informatycznych”). Równocześnie aktywnie uczestniczył w projektach inicjowanych przez Władze Wydziału oraz Władze Uczelni w zakresie strategii rozwoju systemów informatycznych, integracji oraz marketingu i zarządzania informacją. Od 2008 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni.
W okresie 2000-2007 był zatrudniony w firmie Comarch SA na stanowisku executive vice-president dyrektor Centrum Konsultingowego. W tym okresie zrealizował ponad 100 projektów informatycznych dla sektorów telekomunikacyjnego, finansowego, ubezpieczeniowego, usługowego oraz przemysłowego. Do jego obowiązków należało zarządzanie projektami wdrożeniowymi, zarządzanie strukturami sprzedaży w kraju, jak również za granicą oraz definiowanie i realizacja strategii sektora Finanse i Usługi.
W roku 2004 uzyskał certyfikat Project Management Professional (PMP). Należy podkreślić, iż doświadczenie zdobyte w realizacji projektów wdrożeniowych nie obejmuje jedynie elementów zarządzania, ale przede wszystkim bardzo szeroki zakres wiedzy technologicznej.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.