EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Noskowiak Andrzej

Noskowiak  Andrzej

Firma:  Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Stanowisko: Kierownik Zakładu Badania i Zastosowania Drewna

Mgr inż. Andrzej Noskowiak, urodzony w Poznaniu 10.09.1955. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna. Pracownik Instytutu Technologii Drewna od roku 1975 do dnia dzisiejszego. Od roku 2002 kierownik Zakładu Badania i Zastosowań Drewna.
Członek Rady Naukowej ITD (czwarta kadencja), Komitetu Technicznego nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych oraz Komitetu Technicznego nr 181 ds. surowca drzewnego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji. Główne obszary działalności naukowej i zawodowej to:
– modyfikacje technologii produkcji tworzyw drzewnych,
- substytucja azbestu włóknami drzewnymi,
– badania i ocena właściwości i jakości płyt drewnopochodnych i drewna w tym drewna egzotycznego,
– aplikacje tworzyw drzewnych i drewna w budownictwie,
– recykling materiałowy drewna i tworzyw sztucznych,
– wymagania fitosanitarne dla drewna i opakowań drewnianych,
– jakość techniczna drewna z upraw plantacyjnych,
– modyfikacja właściwości drewna,
– właściwości i zasady klasyfikacji drewna konstrukcyjnego,
– innowacyjny przerób drewna,
– energo- i materiałooszczędne budownictwo oparte na drewnie,
– ocena cyklu życia (LCA).
Ważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne to:
– opracowanie i wdrożenie energooszczędnej technologii produkcji płyt pilśniowych twardych metodą mokrą,
– opracowanie i wdrożenie zasad produkcji opakowań z drewna zgodnie ze standardem FAO/IPPC/ISPM 15 (zasady wdrożono w przeszło 700-set firmach),
- opracowanie, zamieszczonego w Załączniku krajowym normy PN-EN 1995-1-1:2010, przyporządkowania klas wytrzymałościowych dla polskiego drewna konstrukcyjnego,
- nowelizacja krajowej normy na sortowanie drewna konstrukcyjnego PN-D-94021:2013 „ Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi”,
- autor lub współautor: przeszło 60-ciu dokumentacji naukowo-badawczych, przeszło 80-ciu publikacji, 9-ciu patentów, 2 norm , przeszło 300 ekspertyz a także kilkunastu materiałów szkoleniowych z zakresu drewna konstrukcyjnego, materiałoznawstwa drzewnego oraz aplikacji drewna i materiałów drewnopochodnych w budownictwie.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.