EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Guliński Jacek

Guliński  Jacek

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Dr hab. Jacek Guliński urodził się w roku 1950 w Poznaniu. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii.
Jest profesorem Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr. chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego.
Dr hab. Jacek Guliński w latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM − pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce, a w latach 2004-2008 kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 r. do stycznia 2012 r. pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dr hab. Jacek Guliński przebywał w latach 1985-1987 na stażu w Department of Chemistry, The University of British Columbia, Vancouver (Kanada), a później na wielu krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W roku 1994 odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.


Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.