EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Drygas Mirosław

Firma: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

Stanowisko: Dyrektor

Dr Mirosław Drygas jest obecnie dyrektorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na kwestiach rozwoju wsi i rolnictwa oraz na wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na przemiany strukturalne na obszarach wiejskich w Polsce. Jednocześnie jest on redaktorem naczelnym wydawanego przez Instytut kwartalnika Wieś i Rolnictwo.
Jest absolwentem SGPiS w Warszawie, gdzie w 1979 r. uzyskał stopień magistra w zakresie ekonomii o specjalizacji ekonomika rolnictwa. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1989 r. w SGGW w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W latach dziewięćdziesiątych pracował w instytucjach rządowych, takich jak: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (MRiGŻ), Agencja Rynku Rolnego (ARR) i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Następnie w latach 2000-2003 był dyrektorem Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W latach 2003-2007 pełnił funkcję vice prezesa i prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.