EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Ardanowski Jan Krzysztof

Ardanowski  Jan Krzysztof

Stanowisko: Poseł na Sejm RP

Jan Krzysztof Ardanowski – rolnik, działacz społeczny, polityk.
Prowadzi wspólnie z żoną własne gospodarstwo rolne.
Absolwent Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Pełnił z wyboru funkcje prezesa Izby Rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim oraz kierował Krajową Radą Izb Rolniczych (samorządem rolniczym), reprezentując rolników wobec rządu i parlamentu, prezentując stanowiska Izb Rolniczych wobec partnerów zagranicznych oraz organizacji międzynarodowych, np. COPA-COGECA.
Był Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie koalicyjnym Prawa i Sprawiedliwości, gdzie m.in. nadzorował przygotowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, sprawował nadzór nad kontaktami międzynarodowymi, funkcjonowaniem rynków rolnych, restrukturyzacją jednostek badawczo-rozwojowych w obszarze rolnictwa, funkcjonowaniem doradztwa i oświaty rolniczej; zainicjował stworzenie systemu promocji polskiej żywności na świecie.
Przez ś.p. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP został powołany na stanowisko Doradcy ds. Wsi i Rolnictwa. Zajmował się m.in. wykonywaniem analiz dotyczących bieżącej sytuacji rolnictwa, przyszłości WPR w Unii Europejskiej. Kierował pracami Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP. Był doradcą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do tragicznej katastrofy 10 kwietnia 2010 roku.
Poseł na Sejm RP VII kadencji, wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Żonaty, pięcioro dzieci.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.