EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Stryjecki Maciej

Stryjecki  Maciej

Firma: Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej

Stanowisko: Prezes Zarządu

Magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich na katedrze Ekologii Ogólnej UP w Lublinie. Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
Wspólnik i Prezes Grupy Doradczej SMDI, firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie strategicznym i prowadzeniu procedur administracyjnych dla inwestycji w energetyce odnawialnej. Współzałożyciel i Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej – organizacji pozarządowej wspierającej wdrażanie założeń pakietu energetyczno klimatycznego UE w Polsce.
Członek Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.
Autor i profesjonalny lobbysta projektów legislacyjnych upraszczających procedury realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej, w tym morskich farm wiatrowych. W latach 2001-2005 pełnił funkcje: doradcy czterech ministrów środowiska, szefa gabinetu ministra środowiska, pełnomocnika zarządu NFOŚiGW ds. ochrony środowiska na terenach wiejskich, członka rady nadzorczej WFOŚiGW, członka komitetu sterującego Funduszu Spójności. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej.
Autor przewodnika dla inwestorów Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej, współautor Wytycznych w zakresie prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko farm wiatrowych.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.