EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Łupina Andrzej

Łupina  Andrzej

Firma: Polsko Afrykańska Izba Gospodarcza

Stanowisko: Ambasador Polski w Zairze w latach 1990–1996, Ambasador Polski w Algierii w latach 1998–2002, Ambasador Polski w Senegalu w latach 2005–2010, Członek Zarządu

• ur. 1 kwietnia 1946 r. w Lublinie;
• 1973 r. – mgr ekonomii na UMCS w Lublinie (analiza kosztów kształcenia w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie);
• 1988 r. – doktorat w dziedzinie ekonomii (społeczno-ekonomiczne aspekty ruchu ekologicznego) na UMCS w Lublinie;
• 1975 r. – ukończone studia podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (Perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych Polska-Austria);
• 1975-1986 – praca w Instytucie Kształtowania Środowiska (od 1981 r. kierownik Działu Współpracy z Zagranicą);
• 1986-1990 – praca w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, obecnie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej (główny specjalista, sekretarz Zespołu Międzyresortowego d/s Współpracy z Centrum Osiedli Ludzkich ONZ HABITAT);
• 1977-1978 r. – konsultant Programu Środowiska ONZ UNEP, autor raportu pt. „Aspekty środowiskowe wydobycia, przeróbki, transportu i użycia paliw organicznych”, doradca polskiego wiceministra administracji i gospodarki terenowej podczas sesji Rady Zarządzającej UNEP;
• 1983 r. – wykładowca na konferencji w Paryżu nt. zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska;
• 1984 r. – uczestnik podróży studialnej do Belgii i Holandii nt. ocen skutków działań w środowisku (z ramienia WHO);
• 1986 r. – wiceprzewodniczący IX sesji Komisji Osiedli Ludzkich ONZ w Istambule, przewodniczący delegacji polskiej;
• 1987 r. – doradca polskiego wiceministra budownictwa na X sesję Komisji Osiedli Ludzkich ONZ w Nairobi;
• 1988 r. – generalny raporter na XI sesji Komisji Osiedli Ludzkich ONZ w New Delhi;
• 1990-1996 r. – ambasador RP w Zairze, Kongu i Gabonie;
• 1996-1998 – doradca ministra spraw zagranicznych w Departamencie Stosunków Ekonomicznych;
• 1998-2002 – ambasador RP w Algierii;
• 2003-2005 – ambasador tytularny w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (koordynator prac nad Strategią RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się);
• 2005-2008 – ambasador w Senegalu i 8 innych krajach Afryki Zachodniej;
• 2009-2011 – ambasador tytularny w MSZ;
• 2011-2012 – współpracownik prywatnych wyższych uczelni; współzałożyciel Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej;
• autor licznych artykułów i ekspertyz oraz książki „Ekologia – pesymizm końca XX wieku”.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.