EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Jałosiński Krzysztof

Jałosiński  Krzysztof

Firma: Grupa Azoty SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20 października 2011 r.
W Grupie Azoty S.A. odpowiedzialny za strategię i rozwój.
Kompetencje i odpowiedzialność
Odpowiada m.in. za: formułowanie i realizację strategii przyjętej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.
Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo - rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.
Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej Zarządu – w ramach pełnionej odrębnie funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.
Wykształcenie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja inżynieria chemiczna.
Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w zakresie materiałów i energooszczędnych technologii chemicznych.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania wartością firmy.
Absolwentem studiów MBA University of Illinois.
Doświadczenie zawodowe
• Od 2011 Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)
• Od 2011 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.)
• 2008-2011 Prezes Zarządu ZAK S.A.
• 2000-2008 Prezes Zarządu Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
• 1993-1996 Kierownik Wytwórni Nadtlenku Wodoru (w budowie), a następnie Kierownik Wytwórni Związków Nadtlenowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
• 1992-1993 Starszy projektant w Biurze Projektów „Kędzierzyn” sp. z o.o.
• 1982-1992 Zakłady Azotowe „Kędzierzyn" S.A.: Samodzielny Technolog w Zakładzie Amoniaku, Dyspozytor zmiany w Zakładzie Amoniaku; zastępca Kierownika Wydziału w Zakładzie Alkoholi OXO, Starszy projektant w Zakładzie Projektowym
Dodatkowe informacje
• Autor chronionej patentem technologii otrzymywania nadtlenku wodoru metodą antrachinonową.
• Wyróżniony nagrodą Gazela Biznesu (2004) za rozwój Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
• Członek Harvard Business Review Polska.
• Największe sukcesy zawodowe: skuteczna restrukturyzacja Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz ZAK S.A.
Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej Zarządu – w ramach pełnionej odrębnie funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.
Wykształcenie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja inżynieria chemiczna.
Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w zakresie materiałów i energooszczędnych technologii chemicznych.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Absolwent Studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania wartością firmy.
Absolwentem studiów MBA University of Illinois.
Doświadczenie zawodowe
Od 2011 Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)
Od 2011 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.)
2008-2011 Prezes Zarządu ZAK S.A.
2000-2008 Prezes Zarządu Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
1993-1996 Kierownik Wytwórni Nadtlenku Wodoru (w budowie), a następnie Kierownik Wytwórni Związków Nadtlenowych Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
1992-1993 Starszy projektant w Biurze Projektów „Kędzierzyn” sp. z o.o.
1982-1992 Zakłady Azotowe „Kędzierzyn" S.A.: Samodzielny Technolog w Zakładzie Amoniaku, Dyspozytor zmiany w Zakładzie Amoniaku; zastępca Kierownika Wydziału w Zakładzie Alkoholi OXO, Starszy projektant w Zakładzie Projektowym
Dodatkowe informacje
Autor chronionej patentem technologii otrzymywania nadtlenku wodoru metodą antrachinonową.
Wyróżniony nagrodą Gazela Biznesu (2004) za rozwój Evonik Carbon Black Polska sp. z o.o.
Członek Harvard Business Review Polska.
Największe sukcesy zawodowe: skuteczna restrukturyzacja Zakładów Chemicznych „Police” S.A. oraz ZAK S.A.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.