EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Polus Andrzej

Polus  Andrzej

Firma: Zakład Studiów nad Unią Europejską, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Prezes, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

Andrzej Polus, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Pracę doktorską pt. „Commonwealth na arenie międzynarodowej” obronił w marcu 2008 roku. Stypendysta programu Socrates oraz British Council Young Scientists Programmee, Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Prowadził badania nad zagadnieniem „klątwy surowcowej” w Ghanie, Botswanie i Zambii. Prowadził gościnne wykłady na University of Ghana, University of Botswana oraz Stellenbosch University. Autor ponad 40 publikacji i artykułów naukowych (w tym 3 monografie). Główne zainteresowania badawcze dra Polusa obejmują: teorię stosunków międzynarodowych, współczesny multilateralizm, sytuację społeczno-polityczną w Afryce Subsaharyjskiej, relacje pomiędzy rządami – NGOs – i korporacjami działającymi w przemyśle wydobywczym w Afryce Subsaharyjskiej.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.