EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Janiszewski Janusz

Firma: Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania Ruchem Lotniczym na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Senior kontroler, instruktor Kontroli Ruchu Lotniczego, z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej związany od 1 października 1999 roku.
Od 2007 roku konsultant w dziale Strategicznego Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz członek grupy zajmującej się następującymi projektami: Wdrożenia procedur P-RNAV w rejonie kontrolowanym dla lotniska Warszawy oraz Polska Przestrzeń Powietrzna 2010+.
W latach 2011-2012 koordynator przygotowań PAŻP do EURO 2012, którego zadaniem było przygotowanie założeń do reorganizacji i dostosowania struktur przestrzeni powietrznej FIR Warszawa oraz regulacja potoków ruchowych, mająca na celu obsłużenie wzmożonej ilości ruchu lotniczego, w trakcie trwania turnieju piłkarskiego.
Obecnie pełni również funkcję przewodniczącego zarządu Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, którego członkiem jest od roku 2002, w przeszłości zajmował także stanowisko sekretarza oraz skarbnika ZZKRL.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.