EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Tomanek Robert

Tomanek  Robert

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: Katedra Transportu, Prorektor ds. Organizacyjnych


Robert Tomanek − ukończył Akademię Ekonomiczną w 1987 roku, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1995 roku, a doktora habilitowanego w 2003 roku. Profesor w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się ekonomiką transportu i logistyką miejską.
Autor i współautor ponad 140 publikacji, w tym 6 książek. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie 21 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Ponadto kierował dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze środków budżetu państwa na naukę: grant MNISW dot. cen transportu miejskiego w Europie oraz jeden projekt badawczy NCBiR dot. optymalizacji kosztów flotowych policji (projekt rozwojowy pozyskany w konkursie na prace badawcze dot. bezpieczeństwa i obronności państwa).
Kieruje pracami Komisji Transportu PAN o/Katowice, członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny” oraz rady naukowej anglojęzycznego kwartalnika „Transport Problems”.
W latach 1992-1997 zastępca dyrektora Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. W latach 2005-2008 prodziekan na Wydziale Ekonomii. Od 2008 roku prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (obecnie ds. organizacji, finansów i rozwoju, od 2010 roku I-szy Zastępca Rektora UE).

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.