EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Wilmańska Aneta

Wilmańska Aneta

Firma: Ministerstwo Środowiska RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Aneta Wilmańska ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Podyplomowe Studia Europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest stypendystką programów Socrates-Erasmus (1999-2000) oraz Marshall Memorial Fellowship (2011) ufundowanego przez German Marshall Fund.
W latach 2001-2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, od 2004 r. na stanowiskach kierowniczych. Zajmowała się politykami innowacyjności oraz spójności, w tym instrumentami przedakcesyjnymi oraz programowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych w zakresie kompetencji resortu gospodarki. Od 2006 roku była odpowiedzialna za koordynację procesu lizbońskiego w Polsce. Była zaangażowana w działania związane z polityką innowacyjną, procesami globalizacyjnymi oraz zmianami klimatu. Brała udział w pracach Economic Policy Group oraz grupach roboczych przy Ecofin, reprezentowała Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla przy Radzie ds. Konkurencyjności.
W latach 2008-2011 pełniła funkcję zastępcy prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była odpowiedzialna za działania badawcze i ewaluacyjne dotyczące MSP, wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym Krajowego Systemu Usług oraz instrumenty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców. Nadzorowała rozwój współpracy międzynarodowej Agencji. Reprezentowała Agencję w Europejskim Stowarzyszeniu Agencji ds. Innowacyjności (TAFTIE). Była również odpowiedzialna za rozwój współpracy PARP z regionami.
Od grudnia 2011 roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Nadzoruje realizację polityki ekologicznej państwa w zakresie tworzenia i wdrażania instrumentów wsparcia, w tym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz mechanizmu norweskiego. Koordynuje w resorcie programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.