EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Szczepański Marek

Szczepański Marek

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

W Zarządzie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od lutego 2015 r., odpowiada za restrukturyzację, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad niektórymi kluczowymi projektami.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił na Akademii im. Leona Koźmińskiego.
W latach 2009–2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił funkcje dyrektora departamentu oraz dyrektora zarządzającego.
W sektorze prywatnym (lata: 2007-2009) był m.in. prezesem zarządu firmy konsultingowej.
W latach 2003-2005 pracował w administracji publicznej: w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu; w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Poczta Polska S.A. Wcześniej pełnił funkcję członka, następnie przewodniczącego, rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.