EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Walenczak Krzysztof

Walenczak  Krzysztof

Firma: Société Générale SA Oddział w Polsce

Stanowisko: Dyrektor Generalny


Krzysztof Walenczak jest od maja 2012 roku dyrektorem generalnym polskiego oddziału Societe Generale Corporate & Investment Banking. Krzysztof Walenczak posiada duże doświadczenie w międzynarodowej bankowości i finansach. Od lat jest związany z globalnymi rynkami kapitałowymi.

Od sierpnia 2010 roku do grudnia 2011 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jako wiceminister odpowiadał za politykę państwa dotyczącą rozwoju rynku kapitałowego, mając za cel stworzenie w Warszawie regionalnego centrum finansowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Był również odpowiedzialny za największe transakcje prywatyzacyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w tym za prywatyzację samej GPW w drodze pierwotnej oferty publicznej akcji. Pełniąc obowiązki wiceministra, przeprowadził większość z 20 największych prywatyzacji w historii Polski, które przyniosły Skarbowi Państwa ponad 33 mld PLN przychodów. Odpowiadał także za relacje polskiego rządu z międzynarodowym środowiskiem inwestorów, w tym m.in. w ramach corocznego Światowego Forum Gospodarczego w Davos oraz corocznej konferencji CEE IPO Summit w Warszawie.

Współpracę z Ministerstwem Skarbu Państwa rozpoczął jako bankier inwestycyjny, doradzając ministerstwu w sporze z Eureko w sprawie PZU (największego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej). Po rozwiązaniu tego sporu został mianowany Głównym Doradcą Ekonomicznym Ministra Skarbu Państwa.

Krzysztof Walenczak był już wtedy doświadczonym bankierem inwestycyjnym. Pracę w bankowości inwestycyjnej rozpoczął w Lehman Brothers, gdzie był zatrudniony najpierw w Nowym Jorku w latach 2002-2007, a następnie w 2008 roku w Londynie. Specjalizował się w fuzjach i przejęciach, emisjach instrumentów finansowych na rynkach kapitałowych oraz restrukturyzacji firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i „specialty finance”. Na początku 2008 roku przeniósł się z Nowego Jorku do Londynu z zadaniem rozwinięcia działalności Lehman Brothers na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Kazachstanu. Realizował projekty bankowości inwestycyjnej we współpracy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz giełdą papierów wartościowych z tego regionu. W 2008 roku rozpoczął pracę dla banku Nomura International.

Przed zatrudnieniem w sektorze bankowym Krzysztof Walenczak pracował od 1996 roku w firmie Arthur Andersen w Nowym Jorku, w Departamencie Instytucji Finansowych.

Krzysztof Walenczak uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Harvard University, Harvard Business School. Jest również absolwentem City University of New York, gdzie zdobył tytuł Bachelor of Business Administration (BBA), z wyróżnieniem „summa cum laude”.

Biegle włada angielskim i rosyjskim.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.