EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Kalicki Krzysztof

 Kalicki  Krzysztof

Firma: Deutsche Bank Polska SA

Stanowisko: Prezes Zarządu


Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki; był pracownikiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Katedrze Finansów Międzynarodowych w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1989-90 adiunkt w Narodowym Banku Polskim, w Zakładzie Naukowo-Badawczym Bankowości i Pieniądza. W latach 1990-92 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów. W 1994 r. został I zastępcą Ministra Finansów. W 1996 r. podjął pracę w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję I wiceprezesa Zarządu. Ponadto był przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie, członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie, przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Mitteleuropäische Handelsbank we Frankfurcie. W 1998 roku objął funkcję członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Z dniem 1 stycznia 2003 roku został desygnowany na stanowisko prezesa Zarządu.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.