EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Świątkowski Marek

Świątkowski  Marek

Firma: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Stanowisko: Partner, Praktyka Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć

• doradca w ponad 50 projektach z zakresu fuzji i przejęć oraz due diligence po stronie sprzedających i kupujących
• doradca wielu prywatnych przedsiębiorców w zakresie sprzedaży i restrukturyzacji spółek
• doradca funduszy private equity w zakresie przejęć w Polsce
• doradca w procesach restrukturyzacyjnych poprzedzających upadłość, jak również w trakcie trwania upadłości zarówno na rzecz wierzycieli, jak i upadłego
• pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych na podstawie traktatów inwestycyjnych oraz doradca inwestorów i Skarbu Państwa (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Prokuratoria Generalna) w wielu sporach na podstawie BIT
• arbiter wpisany na listę Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.