EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Smoleń Monika

Smoleń   Monika

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Stanowisko: Podsekretarz Stanu

Dr Monika Smoleń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, menadżer kultury, wykładowca akademicki
Absolwentka geografii społeczno-ekonomicznej i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca doktorska: Przemysły kultury – wpływ na rozwój miast) i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie zarządzanie. W czasie studiów doktoranckich stypendystka Ministra Edukacji, Kultury i Nauki Królestwa Niderlandów na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Od 1998 do 2007 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Współautor Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, autor licznych artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu zarządzania kulturą i finansowania kultury ze środków europejskich.
W latach 2003-2004 kierownik zespołu ds. funduszy strukturalnych i strategii kultury w Narodowym Centrum Kultury oraz pełnomocnik Ministra Kultury ds. Narodowych Programów Kultury. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, najpierw jako dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządami, potem Departamentu Strategii Kultury, Spraw Europejskich i Funduszy Europejskich. Od lutego 2008 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialna za fundusze europejskie, współpracę międzynarodową, promocję kultury polskiej za granicą, szkolnictwo artystyczne i edukację kulturalną.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.