EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Przybylski Wojciech

Przybylski  Wojciech

Stanowisko: Redaktor Naczelny, Res Publica Nowa

Wojciech Przybylski jest redaktorem naczelnym Res Publiki Nowej i Visegrad Insight, czasopisma o Europie Środkowej. Asystent naukowy w Katedrze im. Erazma z Rotterdamu UW. Specjalizuje się w historii idei. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, European College of Liberal Arts w Berlinie. Stypendysta Institute of Human Sciences w Wiedniu, Modernpolitics (staż badawczy, Wiedeń). Nagradzany kilkakrotnie przez Ministra Nauki w Polsce i tytułem Goldman Sachs Global Leader przez Institute of International Education. Zajmuje się sprawami kultury i polityki. Publikował m.in. w Eurozine, Gazecie Wyborczej, Liberte, Międzynarodowym Przeglądzie Politycznym, Polska The Times, Res Publice Nowej, Samorządzie Europejskim i Social Europe Journal. Redaktor serii książek: Idee republikańskie (2011). Powołał w Res Publice program Partnerstwo Wolnego Słowa, który tworzy sieć czasopism kulturalnych i intelektualnych z krajów byłego ZSRR. Zainicjowany przez niego w 2008 r. program DNA Miasta poświęcony współczesnym procesom obywatelskim w miastach rozpoczął w 2011 r. swoje edycje na Ukrainie. Pracuje nad stworzeniem ram dla intelektualnego dialogu w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Współautor programu Central European Dictionary of Political Concepts, cyklu spotkań i publikacji na temat głównych wątków debaty publicznej w Europie Środkowej. Obecnie przebywa na stażu badawczym w CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) w Pradze.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.