EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Poniewierka Dariusz

Poniewierka Dariusz

Firma: KUKE SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Od lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń finansowych jako praktyk i teoretyk. Ukończył Wydział Zarządzania ze specjalnością w zarządzaniu finansami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej. Od połowy lat 90. pracował w firmach ubezpieczeniowych, m. in. w PZU S.A., gdzie w latach 1998-2002 pełnił funkcje kierownicze, w tym był Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU S.A. W latach 2004 – 2011 był organizatorem, a następnie prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom. Od maja 2011 roku był zaangażowany w realizację projektu inwestycyjnego Ircoro –specjalistycznej spółki świadczącej dla zakładów ubezpieczeń usługi z zakresu nowych technologii.
Współautor książki „Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie transakcji kredytowych”; autor wielu publikacji prasowych dotyczących ubezpieczeń finansowych; wykładowca z zakresu ubezpieczeń finansowych w Akademii Finansów (poprzednio w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń) w Warszawie.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.