EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Bełdowski Jarosław

Bełdowski Jarosław

Firma:  Bank Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko: Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu

Jarosław Bełdowski
wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa zarządu
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, staże badawcze na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości i zarządzania m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Pracował w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym oraz Oddziale Okręgowym w Gdańsku
na stanowisku dyrektora. Następnie pełnił funkcję prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Doradcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a ostatnio kierował Departamentem Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Jest pracownikiem naukowym
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odpowiedzialnym za międzynarodowy program studiów magisterskich – European Master in Law and Economics. Autor licznych publikacji naukowych, m.in. z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz bankowości.Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.