EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Łaski Waldemar

Łaski Waldemar

Firma: FAMUR SA

Stanowisko: Prezes Zarządu

Waldemar Łaski jest związany z Grupą FAMUR od początku jej istnienia, tj. 2002 roku. Funkcję prezesa zarządu FAMUR SA pełni od września 2009 roku. Wcześniej zajmował to stanowisko w 2005 i 2006 roku. Ponadto w latach 2002-2004 oraz od 2007 do września 2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W trakcie pełnienia przez Waldemara Łaskiego funkcji prezesa zarządu FAMUR SA, spółka z sukcesem dokonała akwizycji Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA (2005), Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA SA (2005), organizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG SA (2011), producenta kombajnów chodnikowych REMAG SA (2011) oraz Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o. (2012).
Waldemar Łaski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.