EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Warzecha Andrzej

Warzecha Andrzej

Firma: Polski Koks SA

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. Analiz i Rozwoju

Andrzej Warzecha – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu technologii koksownictwa oraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Doświadczenie zdobywał w Hucie Katowice, a następnie przez 26 lat w Koksowni Przyjaźń, gdzie pełnił funkcje na wszystkich szczeblach kierowniczych, od Kierownika Wydziału do Prezesa Zarządu. W trakcie uruchamiania Koksowni Przyjaźń wdrażał technologię suchego gaszenia koksu w Polsce.
Jest autorem licznych publikacji w krajowych i zagranicznych periodykach, jak również aktywnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji branży górniczo-koksowniczej i metalurgicznej.
Zaangażowany jest w projekt „Inteligentna Koksownia”, w którym kadry naukowe i praktycy realizują koncepcyjną i eksperymentalną oraz innowacyjną ideę „Inteligentnej Koksowni” dla rozwoju nowoczesnej teorii i praktyki koksownictwa.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej i rozległą wiedzę na temat krajowego i zagranicznego przemysłu koksowniczego.
Obecnie zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu Koksu S.A., współdziała również z organizacjami naukowo-technicznymi, jest m.in. członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego i członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.