EN PL
A | Á | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ż

Ściążko Marek

Ściążko Marek

Firma: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Stanowisko: Dyrektor

Dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. jest absolwentem Politechniki Śląskiej, którą kończył w 1975 r. W 1980 r. odbył staż naukowy w Pittsburgh Energy Technology Center
w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ciśnieniowego zgazowania węgla,
w wyniku czego powstała praca doktorska. W 1993 r. otrzymał stypendium na University of North Dakota, USA, w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi w energetyce.
W latach 1987-1993 był kierownikiem projektu i zastępcą dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 1991 roku. Jest członkiem Grupy Doradczej ds. Energetyki – DG RTD UE, Komitetu Energetyki oraz Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Nadzorczej grupy energetycznej Tauron, jest także profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH). Jest współautorem 120 artykułów, 29 monografii i 55 patentów.

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.