EN PL

Nagrody: Top Inwestycje Komunalne

Najlepsze inwestycje komunalne nagrodzone

portalsamorzadowy.pl
Grupa PTWP oraz redakcja serwisu Portalsamorzadowy.pl w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego wręczyły nagrody w II edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013. Przyznane zostały także Statuetki Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej 2013.

Konkurs ma za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich pro-rozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Nagrodzono najlepsze praktyki inwestycyjne oraz doceniono tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, pro-rozwojowym decyzjom. Oceny nominowanych wraz redakcją dokonała Rada Konsultacyjna, złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów i ekspertów.W gronie nagrodzonych inwestycji wyłonionych z prawie 150 nadesłanych projektów znalazły się:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

To nagroda dla Dąbrowy Górniczej za stworzenie ośrodka, którego celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności słabowidzącym, niewidomym oraz z dysfunkcją ruchu, poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną i rehabilitacyjną.

Budowa obiektu kosztowała 72 mln zł. Miasto 10 mln otrzymało z rezerw celowej budżetu państwa oraz 5,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Ośrodek Spotkań Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej

To nagroda dla Dąbrowy Tarnowskiej za renowację będącej w ruinie synagogi chasydzkiej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania Kultur. Przepiękny obiekt może obecnie pełnić funkcje muzealne, wystawiennicze i widowiskowo-kulturalne.

Całkowita wartość projektu to 9,8 mln zł z czego dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 6,1 mln zł.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

To nagroda dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom" za projekt „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce". Instalacja rocznie będzie przetwarzała około 40 tysięcy ton odpadów.

Koszt inwestycji netto to 38 mln zł. Inwestor większość środków (22,5 mln zł) na budowę uzyskał z Unii Europejskiej. 4,7 mln zł wynosił wkład własny udziałowców spółki, 5,8 mln zł - pożyczka z WFOŚiGW, 19,45 mln zł pożyczka płynnościowa. Zakład wyposażony został w nowoczesną instalację do segregacji śmieci.Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

To nagroda dla Województwa Małopolskiego za stworzenie wielofunkcyjnej otwartej przestrzeni dla działań w różnych dziedzinach sztuki. To przykład udanego projektu łączącego nowoczesność z elementami zabytkowymi, zrealizowanego w zwartej zabudowie centrum Krakowa.

Koszt inwestycji wyniósł 41,2 mln zł, w tym 33,4 mln pochodziło z funduszy unijnych.Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

To nagroda dla Solca-Zdroju za stworzenie obiektu o charakterze rekreacyjnym i rehabilitacyjnym z zapleczem relaksacyjno-wypoczynkowym. Budowa basenów w Solcu-Zdroju jest jedyną dotąd inwestycją partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie świętokrzyskim. Co więcej jest to pierwszy i jedyny w kraju projekt hybrydowy. Udziałem gminy był grunt pod budowę kompleksu. Dzięki wsparciu władz województwa udało się uzyskać 8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka" w Warszawie

To nagroda dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za stworzenie najnowocześniejszej w Polsce oczyszczalni ścieków i jednej z największych w Europie. Dzięki nowoczesnej technologii ścieki oczyszczane są w 98 proc. a powstały biogaz zamieniany jest na energię.

Połowa z ponad 3 mld zł środków na inwestycję pochodziła z funduszy UE.Trasa tramwajowa Os. Lecha-Franowo w Poznaniu

To nagroda dla Poznania za jeden z najciekawszych w kraju projektów komunikacji tramwajowej, dzięki czemu powstał największy w Polsce podziemny tramwajowy węzeł rozjazdowy. Przy budowie nowej trasy zastosowano wiele ciekawych rozwiązań technologicznych.

Wartość projektu wynosi 261,38 mln zł z czego kwota dofinansowania z WRPO stanowi 99 mln zł.Terminal pasażerski T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

To nagroda dla Gdańska za budowę nowego terminalu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Dzięki temu zwiększyła się dwukrotnie przepustowość lotniska do minimum 5 mln pasażerów rocznie.

Inwestycja budowy i zakupu wyposażenia terminalu miała wartość około 240 mln zł netto.Rozbudowa systemu sterowania ruchem na terenie miasta Gliwice

To nagroda dla Gliwic za usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem zapewnia zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, wpływa na skrócenie czasu przejazdu i poprawia bezpieczeństwo.

Wartość wynosi 35,5 mln zł, w tym dofinansowanie - 24 mln zł.Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy

To nagroda dla Legnicy za proces gruntownej rewitalizacji infrastruktury technicznej, drogowej i mieszkaniowej w rejonie ul. H. Pobożnego. Zagospodarowane zostały przestrzenie publiczne i wnętrza blokowe, a jednocześnie rozpoczęły się programy resocjalizacji społecznej.

Łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego" sięga 15,9 mln zł. Wkład własny gminy Legnica wynosi 6,9 mln zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych to 22,8 mln. zł.Klasyfikacji projektów dokonywali także internauci. W rankingu czytelników Portalusamorzadowego.pl zwyciężyła inwestycja pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa sytemu gospodarki wodno-ściekowej Nowego Sącza". Poparły ją 2624 osoby.Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Nawojowej. Inwestycja ma charakter przełomowy z punktu widzenia rozwoju Sądecczyzny. Tysiące rodzin i domostw rozstaje się z uciążliwością związaną z wywożeniem szamb.Szacunkowa wartość projektu netto wynosi 275 mln zł. Wartość dofinansowania z NFOŚIGW wyniosła 171 mln, wkład własny spółki Sądeckie Wodociągi to 3 mln zł, kredyt inwestycyjny - 101 mln zł.Więcej o tym, czym jest konkurs Top Inwestycje Komunalne oraz jaka była 20 nominowanych do niego inwestycji i jak przebiegało głosowanie w internecie dowiecie się tutaj.Zobacz także: Statuetki Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej 2013 przyznane

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.