EN PL

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz KIC InnoEnergy – poprzez partnerstwo ku gospodarce opartej na wiedzy

EEC 2013: niezbędna współpraca biznesu z nauką

wnp.pl (Jerzy Dudała)
Nauka w ostatnich latach nauczyła się w większym stopniu tego, jak korzystać ze współpracy z biznesem. Do tego i innych wniosków doszli uczestnicy sesji: Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz KIC Innoenergy - poprzez partnerstwo ku gospodarce opartej na wiedzy, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013.

Prof. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał, że w ciągu ostatnich lat reformy sektora nauki i sektora szkolnictwa wyższego spowodowały, że doszło do większego zbliżenia sektora gospodarki z sektorem nauki.- Jeżeli chodzi o Polskę, to zakładamy, że osiągniemy poziom 1,7 proc. PKB na badania i rozwój w roku 2020 - zaznaczył prof. Guliński. - Z budżetu może pochodzić 40, najwyżej 50 proc. tej sumy. Perspektywa 2007-2013 nauczyła biznes, że bez wzajemnej orientacji na siebie biznesu właśnie i nauki, nie można być bardziej innowacyjnym. Nauka w ostatnich latach nauczyła się w większym stopniu tego, jak korzystać ze współpracy z biznesem. Przykładem na to choćby Centrum Czystych Technologii Węglowych, wspólne przedsięwzięcie Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Rolą państwa w zbliżeniu nauki z biznesem jest zbudowanie takiej legislacji, która by temu sprzyjała - podkreślił Jacek Guliński.Jego zdaniem ważne jest również promowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród uczonych.Zasługą obydwu sektorów, nauki i biznesu, jest to, że powstały w ostatnich latach centra badawcze, centra badawczo-rozwojowe. Powstały platformy rzeczywistej współpracy.- Należy tu też oddać część i honor Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju - zaznaczył Jacek Guliński. - Mamy ambicje, by przez unię innowacji budować Unię Europejską opartą na wiedzy.Inicjatywa KIC InnoEnergy jest skierowana do przedsiębiorców, naukowców, studentów, oraz indywidualnych wynalazców, czyli do tych, którzy poszukują możliwości budowy i rozwoju swojej firmy z wykorzystaniem najnowszych technologii w obszarze zrównoważonej energii, bądź mają pomysł i planują założenie firmy.Podczas sesji wskazano, że są ambicje, by w ramach KIC-u realizować kolejne przedsięwzięcia.Daria Gołębiowska-Tataj, członek zarządu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii zaznaczyła, że w Europie mamy wszystko: świetną naukę, uniwersytety, globalne przedsiębiorstwa. Jednak kryzys pokazał, że firmy europejskie nie radzą sobie z konkurowaniem z przedsiębiorstwami chińskimi, brazylijskimi czy amerykańskimi.Potrzeba ścisłej kooperacji biznesu z nauką, zaangażowanie przemysłu w Europejski Instytut Innowacji i Technologii wzrasta.EIT proponuje nowy model organizacji integracji, nigdy EIT nie chciał być „grantodawcą”.Wspólnoty zgłaszają biznesplany i tam, gdzie są perspektywy, by wspólnota odniosła sukces, tam EIT decyduje się zaangażować. Są wspólnoty z zakresu klimatu, energii, informatyki. Ma dojść sektor żywieniowy, zdrowia i wydobywczy.- EIT jest dla Polski ważny, bo obecnie struktura innowacji jest sieciowa - podkreśliła Daria Gołębiowska-Tataj. - Być częścią sieci oznacza, że ludzie mają dostęp do pomysłów, do projektów.Rafał Mrówka, CC Manager Poland Plus, wskazał, że KIC Innoenergy ma strukturę oddziałową, w 2009 roku powstała spółka-matka. Natomiast cała działalność operacyjna i wdrażanie pomysłów odbywa się w kolokacjach, przy czym kolokacja polska obejmuje czyste technologie węglowe i gazowe.Rafał Mrówka zaznaczył, że program EIT realizuje program wspólnej Europy, a tematyka realizowana przez poszczególne kolokacje, jest tak ułożona, by odpowiadać potrzebom strategii europejskiej.Rafał Mrówka wskazał, że w celem jest mieć w projektach tysiąc studentów, sto nowych produktów i trzydzieści start-upów w ciągu roku. Aktywnie poszukiwani są partnerzy, z którymi można będzie współdziałać w Europie Srodkowo-Wschodniej.- Ściśle współpracujemy z przemysłem - podkreślił Serge Duran, CC Manager France. - Innowacja to przejście od wiedzy do pieniędzy. Obecnie bywa tak, że edukacja w zbyt wielkim stopniu koncentruje się na badaniach naukowych, pomijając kwestie przedsiębiorczości. My zachęcamy studentów do innowacyjnego myślenia, współpracujemy z uniwersytetami w Paryżu i Grenoble.Klaas Schuring, CC Manager Benelux, zaznaczył, że często jest tak, iż nie potrafi się przekazać posiadanej wiedzy społeczeństwu. Ponadto brakuje zdolności w przekazywaniu wiedzy z uniwersytetów do sektora małych i średnich firm.- Brakuje pośrednika przekazującego wiedzę z uniwersytetów do małych i średnich firm - mówił Klaas Schuring. - Problemem jest również brak wzajemnego zaufania. Brakuje spotkań twarzą w twarz, więc organizujemy spotkania, by przedstawiciele uniwersytetów mogli porozmawiać z osobami reprezentującymi małe i średnie firmy. Uczymy ludzi, jak należy współpracować z jednostkami badawczymi. Wspieramy też przedsiębiorców, by byli w stanie realizować nowe projekty - podkreślił Klaas Schuring.Z kolei Kenneth Johansson, CC Manager Sweden, wskazał, że definiowane są mapy kompetencji pokazujące, który z partnerów może się zająć danym problemem.- Pomagamy uniwersytetom, by osoby w nich pracujące myślały również w kategoriach biznesowych - mówił Kenneth Johansson.Jerzy Janikowski, dyrektor Biura Współpracy MIędzynarodowej Tauron Polska Energia przedstawił Grupę Tauron, która ma w swych strukturach wydobycie węgla poprzez produkcję energii, jej dystrybucję i sprzedaż klientom końcowym.- Obszarem naszego działania jest południe Polski, zatrudniamy w Grupie Tauron ok. 28 tys. osób - zaznaczył Jerzy Janikowski. - Bardzo ważna jest dla nas współpraca z nauką, także poprzez współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Współpraca z KIC Innoenergy jest niezwykle istotna, pracujemy nad tym, by przygotować się na to, co będzie nas czekało w przyszłości. Kwestie poprawy efektywności energetycznej, czy bardziej sprawnego wytwarzania energii są dla bardzo ważne. Również zagadnienia związane z magazynowaniem energii będą nabierać coraz to większego znaczenia. Jesteśmy aktywni w tych obszarach, badamy również kwestię możliwości ograniczenia emisji rtęci. W Polsce technologie spalania węgla mogą być poprawiane i udoskonalane - zaznaczył Jerzy Janikowski.Warto przypomnieć, że w 2009 roku zarząd EIT ogłosił wyniki konkursu w ramach KIC (Knowledge and Innovation Community). W obszarze Sustainable Energy zwyciężył polski węzeł CC PolandPlus koordynowany przez AGH.W skład polskiej części konsorcjum wchodzą między innymi: Politechnika Śląska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Główny Instytut Górnictwa czy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.Uczelnie uczestniczące w pracach konsorcjum zyskują możliwość transferu technologii do biznesu na naprawdę dużą skalę.Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego pogratulował efektów oraz zaznaczył, że to biznes ma wskazywać, jakimi badaniami warto się w danym czasie zająć.- Ten projekt EIT w dłuższej perspektywie czasowej może być wielkim sukcesem unijnym - mówił Jerzy Buzek. - Innowacyjność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarki, innowacyjna gospodarka i najbardziej nowoczesne technologie to klucz do zwycięstwa - podkreślił Jerzy Buzek.Po zakończeniu sesji jej uczestnicy udali się na uroczyste otwarcie Centrum Czystych Technologii Węglowych.Czytaj więcej: Otwarto Centrum Czystych Technologii WęglowychJerzy Dudała

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.