EN PL

Ciepłownictwo

OZE przyszłością ciepłownictwa

www.portalsamorzadowy.pl
Przyszłość ciepłownictwa leży w odnawialnych źródłach energii, ale trzeba przekonać ludzi i władze samorządowe do ich wykorzystania.

- Ciepłownictwo sieciowe to biznes wystawiony na mniejsze ryzyko niż np. gazownictwo. Jego rozwój generuje szanse inwestycyjne. To, ile zarobimy w firmie zależy od dwóch czynników: od odbiorców i od tego, jak szybko możemy na tym produkcie zarobić - mówi Igor Muszyński partner Chadbourne & Parke LLP.Jednak, jak dodaje Muszyński, na drodze do rozwoju ciepłownictwa stoją trzy główne przeszkody. Chodzi o kwestię regulacji, brak stabilności prawa, a co za tym idzie brak wsparcia oraz brak aktywności rozwojowej.Istotnym elementem jest też fakt, że jest to biznes regulowany.- Z jednej strony może to hamować rozwój, a z drugiej stymulują rozwój. Są przedsiębiorstwa, które inwestują i starają się o klienta i są takie, które są zasiedziałe. Nic im nie zagraża, ale także nic nie stymuluje ich do rozwoju - mówi partner Chadbourne & Parke LLP.Aby ciepłownictwo miało szanse, trzeba pokonać też bariery regulacyjne.- Problemy te biorą się tu w głównej mierze z wygaśnięcia prac nad trójpakiem energetycznym - wyjaśnia Muszyński.Jak dodaje Martin Hančár, prezes Elektrowni Skawina SA, sytuację mogą poprawić zmiana systemu regulacji, cen energii elektrycznej oraz cen gazu.Innym zagrożeniem dla ciepłownictwa są limity inwestycyjne.- Będą one powodowały wzrost cen - mówi Hančár.Przyszłość ciepłownictwa leży też w odnawialnych źródłach energii.- Od nas będzie zależało przejście na wykorzystanie odnawialnego źródła ciepła - mówi Piotr Górnik.Jak dodaje Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, około 6 mln odpadów nadaje się do termicznego spalania.- Problemem jest czas, zanim przekona się ludzi i władze samorządowe do ich wykorzystania - wyjaśnia Szymczak.Czytaj pełną relację: Rozwój ciepłownictwa zwiększa szanse inwestycyjne

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.