EN PL

Horyzont 2020. Polityka, nauka, biznes – współpraca dla konkurencyjności

Horyzont 2020 szansą dla rozwoju innowacyjności w Polsce

wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Ukierunkowany na badania i innowacyjność program unijny Horyzont 2020 zastąpi program ramowy w sferze badań i rozwoju. Dla polskich firm badawczych, naukowców i przedsiębiorców jest on szansą na szersze włączenie się w ostrzejszą konkurencję po środki finansowe, którą trzeba wykorzystać.

Mówiono o tym podczas sesji EEC zatytułowanej „Horyzont 2020; polityka, nauka, biznes - współpraca dla konkurencyjności.”- Nie są to łatwe pieniądze, a do ich pozyskania trzeba być dobrze przygotowanym i trzeba mieć doświadczenie - stwierdziła Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki.Ministerstwo to widzi istotne, nowe podejście do finansowania nauki i badań w latach 2014-2020. Ma ono sprzyjać realizacji strategii Europa 2020, zakładającej m.in. odzyskanie przez UE wiodącej roli w sferze badań i rozwoju oraz nowoczesnych technologii.Wśród zmian w podejściu do programu Horyzont, w porównaniu do 7PR, jest m.in. rozróżnienie na wsparcie na badania i na wdrożenia badań. „Dla innowacyjności istotne jest to, że znacząco zwiększa wysokość wsparcia dla komercjalizacji wyników badań, w szczególności projektów pilotażowych, demonstracyjnych, przedkomercyjnych zamówień publicznych” - dodała wiceminister.Jako priorytetowe, program ten wyznacza wsparcie określonych technologii, począwszy od fotoniki, mikro- i nanotechnologii, po zaawansowane materiały i zaawansowane systemy produkcyjne. Wyznacza on również obszary innowacji społecznych, bowiem mają one wpływ na zrównoważony rozwój.Nowe jest też to, że określono szczególną rolę dla sektora MSP w procesie komercjalizacji badań, poprzez nowe instrumenty finansowe i specjalny budżet dla nich.W debacie mówiono o tym co trzeba zrobić, aby zwiększyć udział Polski w programie Horyzont-2020. „Myślę, że przede wszystkim musimy zbudować lepszy system wsparcia dla uczestników, czyli przedsiębiorstw i firm badawczych” - stwierdził Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Resort ten planuje wprowadzić tu kilka zmian i nowości.Uczestnicy debaty niemal jednogłośnie zgodzili się, że stan polskiej nauki nie jest tak zły, jak się zwykło mówić powszechnie. „Pod względem liczby projektów badawczych, zajmujemy w UE 11 miejsce, wyprzedzając wiele krajów, które przeznaczają na sferę B+R 2-3 razy większe kwoty” - powiedział Andrzej Siemiaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.