EN PL

Rynek pracy. Polityka zatrudnienia

EEC 2013. Rynek pracy będzie stawiał nowe wymagania

wnp.pl (Roman Wieczorkiewicz)
Zmiany demograficzne, społeczne i cywilizacyjne przeobrażą rynek pracy w Polsce i Europie. Aby nadążyć za tymi zmianami, ewoluować musi system edukacji, system emerytalny, jak również polityka zatrudnienia - oceniali uczestnicy panelu "Rynek Pracy, Polityka Zatrudnienia", który odbył się podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
VIDEO
W GALERIACH

Jako przyczynę rosnącego bezrobocia i zmian zachodzących na rynku pracy w krajach rozwiniętych, Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, podaje m.in zmiany technologiczne. Jego zdaniem przy szybkiej automatyzacji produkcji, część kompetencji się przedawnia, co powoduje wzrost bezrobocia strukturalnego.- Duża grupa bezrobotnych traci kompetencje. Jest to stały trend i wyzwanie zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dla firm oraz rządów – mówił Maciej Bukowski. Jako drugą przyczynę wzrostu bezrobocia, podał kryzys finansowy, który spowodował falę zwolnień z jednej strony i wstrzymał zatrudnienie z drugiej. - W ten sposób osoby, które straciły pracę, nie mogą jej ponownie odnaleźć – uważa. Trzecią przyczyną jest w jego opinii, jest realokacja w gospodarce, która powoduje stały wzrost bezrobocia. - Wzrost liczny bezrobotnych jest problemem krajów rozwiniętych, także Polski. Będzie coraz trudniej sobie z tym poradzić – uważa prezes Bukowski.Natomiast zdaniem Mariana Krzaklewskiego z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europa utraciła miejsca pracy przez delokalizację produkcji, która jest spowodowana inwestowaniem w Azji, gdzie są niższe koszty pracy. Ponadto firmy omijają w ten sposób prawo pracy i przenoszą emisję CO2 do państw, które nie podpisały protokołu z Kioto.- Coraz częściej mówi się jednak o potrzebie re-industrializacji Europy – podkreślił Krzaklewski. W opinii Macieja Bukowskiego, re-industrializacja to mit. - Re-industrializacja nic nie zmieni, gdyż przemysł nie będzie już generował nowych miejsc pracy. A to przez powszechną automatyzację produkcji – ripostował Bukowski. Z tą opinią zgodził się Szymon Badura, prezes EGER Kompetencje Sp. z o.o., który twierdził, że w społeczeństwie uprzemysłowionym technologie wypierają etaty. Będą się za to rozwijać usługi.Tomasz Hanczarek, prezes Work Service SA, podkreślił, że ekonomia puka do wszystkich drzwi. Uważa, że rolą państwa i organizacji działających na rynku pracy jest łagodzenie skutków dekoniunktury w cyklu ekonomicznym. Państwo nie może natomiast tworzyć czy zastępować miejsc pracy – muszą one powstawać naturalnie. Stanowczo podkreślił, że dalszy wzrost kosztów pracy byłby katastrofą.- Polska stała się Chinami Europy ściągającym inwestycje, które dają miejsca pracy. Wykonujmy proste prace, ale równocześnie inwestujmy w nowoczesność – apelował Tomasz Hanczarek. Z kolei w opinii Agnieszki Rajczuk-Szczepańskiej, wiceprezes ds. HR Bumar Sp. z o.o., zwiększanie efektywności pracy przekłada się na zwiększoną liczbę zamówień przedsiębiorstwa, co generuje nowe miejsca pracy.- Polska zatrudnia więcej osób w przemyśle niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. Największym problemem rynku pracy jest niewykorzystany potencjał. Aż 10 proc. zasobów pracy to ludzie bezrobotni lub bierni zawodowo – powiedział Jacek Męcina, sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej. Zaznaczył przy tym, że rząd chce wprowadzać elastyczne formy zatrudnienia, które mają pomóc aktywizować osoby bierne zawodowo. Podkreślił, że po stronie pracodawców jest elastyczność płacowa, której niestety brakuje. - Elastyczny czas pracy wygeneruje 200 tysięcy nowych miejsc pracy – dodał Jacek Męcina.Zabierając głos w dyskusji, Marian Krzaklewski zaznaczył, że obserwujemy segmentacje rynku pracy. - Tworzą się zamknięte sektory, pomiędzy którymi nie ma przepływu miejsc pracy, co przekłada się na wzrost bezrobocia – powiedział były szef Solidarności.Minister Męcina mówił również o strategii rządu i jego działaniach odnoście rynku pracy. Rząd chce zapobiegać wypadaniu młodzieży z rynku pracy oraz zbyt wczesnemu odchodzeniu na emerytury. - Musimy aktywizować osoby z grupy 45+. Ponadto, chcemy wprowadzać ułatwienia powrotu na rynek pracy dla kobiet – mówił Jacek Męcina.Do tematu kobiet na rynku pracy nawiązała w swoim wystąpieniu Joanna Kluzik-Rostowska, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Jej zdaniem kobiety są lepiej wykształcone, a mają większe trudności ze znalezieniem pracy. - Obserwuję, że nastąpiła zmiana mentalności kobiet po 45 roku życia. Kilka lat temu, gdy straciły pracę, były z tym pogodzone. Teraz starają się przekwalifikować i aktywnie szukać nowego zatrudnienia – mówiła. Dodała także, że kodeks pracy chroniąc osoby w wieku przedemerytalnym przed zwolnieniem, z drugiej strony blokuje zatrudnianie osób w tym wieku.Paneliści sporo uwagi poświęcili dialogowi społecznemu. Jam mówił Jacek Męcina, dialog społeczny, który pozornie nie działa najlepiej, jest gwarantem pokoju społecznego. Dodał, że w krajach jak Grecja czy Hiszpania, obecnie ten pokój jest zagrożony i zagraża całemu systemowi politycznemu. Dialog społeczny polega na informowaniu, konsultowaniu i wreszcie negocjowaniu. W opinii Joanny Kluzik-Rostowskiej dialog społeczny trwa i ma się dobrze.Zmiany na rynku pracy wymuszają reformę zmiany systemu emerytalnego. Mirosława Boryczka, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych SA., powiedziała, że emerytura to ubezpieczenie od długiego życia i niemożności wykonywania pracy, a nie okres opłacanej bezczynności zawodowej. Jej zdaniem system emerytalny ma zachęcać do jak najdłuższej aktywności zawodowej.- Zachodzące zmiany demograficzne sprawiają, że będziemy musieli poradzić sobie z opieką nad starszymi ludźmi. Jeśli chcemy zatrzymać ich na rynku pracy, musimy stworzyć im dogodne warunki pracy, odpowiadające ich możliwością fizycznym i psychicznym – mówiła Mirosława Boryczka.Na temat struktury demograficznej głos zabierał Maciej Bukowski, który podkreślił, że długość życia w Polsce jest inna niż na zachodzie Europy. - Rosnąca długość życia jest możliwa dzięki rozwojowi medycyny, ale może być poważnym kłopotem dla systemu emerytalnego. Rząd wprawdzie wydłużył wiek emerytalny, ale biorąc pod uwagę długość życia, niczego to nie rozwiązuje – uważa prezes Instytutu Badań Strukturalnych.Mirosława Boryczka zgodziła się, że obecnie mamy dobrą strukturę demograficzną, ale zastrzegła, że ta sytuacja stosunkowo szybko się zmieni. - Musi się rodzić więcej dzieci – powiedziała.Joanna Kluzik-Rostowska mówiła, iż Polacy deklarują, że chcieliby mieć więcej dzieci niż mają. Zastrzegła równocześnie, że nie ma możliwości powrotu do wyżu demograficznego. - Polacy chcą mieć dzieci, ale równocześnie chcą zapewnić im dobry start życiowy, co przekłada się na ograniczenie liczby potomstwa. Przy podejmowaniu decyzji o rodzicielstwie ważniejsza od wysokości jest pewność dochodów, oraz warunki mieszkaniowe – tłumaczyła Kluzik-Rostowska.Jej zdaniem trzeba zmienić system edukacji, ale próby zmiany trafiają na opór nauczycieli, rodziców czy sanepidu. Natomiast zdaniem Szymona Badury uczniowie obok wiedzy powinni otrzymywać umiejętności praktyczne.- Edukacja musi być spójna z wizją państwa i tym, gdzie państwo ma być za 10 czy 20 lat – mówił Badura. Zbliżony pogląd ma Agnieszka Rajczuk-Szczepańska, która uważa, że trzeba dzieci uczyć myślenia, bo wiedza jest szeroko dostępna dzięki powszechności internetu.- Uczniowie powinni kształcić się poprzez casy, czy różnego rodzaju projekty. W naszej działalności spotykamy się z dwoma problemami odnośnie zatrudnianych osób. Przede wszystkim zbyt małe umiejętności praktyczne absolwentów oraz niedopasowanie kształcenia do regionalnych potrzeb rynku pracy. Dzieje się tak często, gdyż urzędy pracy nie znają potrzeb lokalnych firm – uważa wiceprezes ds. HR Bumar.Zdaniem wszystkich panelistów rynek pracy będzie się zmieniał coraz bardziej dynamicznie, co pociągnie za sobą zmiany w systemie edukacji, polityki społecznej, czy systemów emerytalnych. Na pojawiające się wyzwania trzeba reagować jak najszybciej, gdyż każda zwłoka może spowodować nieodwracalne straty.

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.