EN PL

Cyfryzacja – nowe horyzonty

Cyfryzacja wymaga lepszej koordynacji działań

wnp.pl (Paweł Szygulski)
Wysiłki państwa muszą zmierzać do skuteczniejszego wdrażania w życie planów cyfryzacyjnych, zapisanych w oficjalnych programach i strategiach - to jeden z głównych wniosków wyłonionych w trakcie dyskusji "Cyfryzacja - nowe horyzonty", która odbyła się w środę 15 maja podczas V edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Wiem, że jest wobec nas formułowane oczekiwanie, żebyśmy dostarczali w całej Polsce szybki internet. W strategii dotyczącej rozwoju infrastruktury zostaliśmy przecież wskazani przez UKE jako firma, w której pokładane są nadzieje, co do rozbudowy sieci szerokopasmowej. Staramy się oczywiście sprostać tym oczekiwaniom - powiedział Wojciech Dziomdziora, dyrektor spraw publicznych i CSR w Orange Polska.- Przypominam jednak, że jesteśmy firmą komercyjną i przede wszystkim działamy, by generować zysk dla naszych akcjonariuszy - zaznaczył Dziomdziora.Zwrócił też uwagę na to, że o ile w Polsce istnieje duża korelacja między wiekiem a stopniem korzystania z internetu, to większych różnić nie ma już w przypadku podziału na mieszkańców dużych i małych miejscowości. - To jest uderzające i właściwie największa liczbę użytkowników notuje się nie w dużych, a wręcz w średnich miastach.- Istotne jest również to, że w ciągu ostatnich 2-3 lat temu nastąpiła zasadnicza zmiana, jeśli idzie o główne bariery w korzystaniu z internetu. Jeszcze 3 lata temu była największa była cena usługi. Dziś jest wymieniana na trzecim miejscu, zaś przoduje argument, który można zawrzeć w słowach: "nie wiem, do czego internet miałby mi służyć".Dlatego, zdaniem Wojciecha Dziomdziory z Orange Polska, to nie braki w infrastrukturze ograniczają dalszy wzrost liczby użytkowników internetu, a co za tym idzie klientów firm telekomunikacyjnych, a kwestie mentalne. - To jest dzisiaj główny hamulec dla rynku - ocenił Dziomdziora.Dobre plany bez konkretówZ kolei Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Systems Poland, ocenił, że nie należy dziś liczyć na większe inwestycje operatorów w infrastrukturę telekomunikacyjną.- Obecna sytuacja na rynku skłania raczej do cięcia kosztów, niż ponoszenia wydatków inwestycyjnych. Wszystko przez zbyt niskie ceny, a co za tym idzie i marże - stwierdził dyrektor Cisco Systems Poland.Dariusz Fabiszewski odniósł się też do obecnej polityki rządu dotyczącej cyfryzacji.- Plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wyglądają całkiem fajnie, ale mam wrażenie, że brakuje mocy sprawczej, by odpowiednio koordynować wszystkie inne ministerstwa przy ich realizacji. To wygląda trochę tak, jakby administracja rządowa działała na zasadzie "szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie", czyli działania poszczególnych ministerstw bez specjalnego oglądania się na pozostałe - stwierdził Dariusz Fabiszewski.Małgorzata Steiner, dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej zapewniła jednak, że jej resort robi wszystko, by odpowiednio koordynować działania poszczególnych ministerstw w zakresie cyfryzacji i wdrażania założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej.- Jeśli chodzi o moc sprawczą, to bardzo wiele zależy od współpracy, a ta na pewno ma miejsce - powiedziała Małgorzata Steiner.- Niewątpliwie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podejmuje od 1,5 roku duże wysiłki, ale mam wątpliwości na ile przekłada się to na działania praktyczne - powiedział Michał Jaworski, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i dyrektor ds. strategii technologicznej Microsoft Sp. z o.o. - Pojawiają się strategie i plany, ale brakuje precyzyjnych projektów wykonawczych.- W tworzeniu strategii jesteśmy świetni, ale potem trzeba to przełożyć na bardzo praktyczne działania i to wykonać - podkreślił Michał Jaworski.

Problemy z regulacją rynku.- Odnoszę wrażenie, że żyjemy wszyscy w dniu świstaka i nieustannie się coś powtarza. Chodzi mi o wszelkiego rodzaju plany i raporty - powiedział Krzysztof Król, doradca Prezydenta RP. - Na szczęście życie się na to nie ogląda i choć z realizacji planów niewiele wynika, to postęp w dziedzinie telekomunikacji i cyfryzacji i tak następuje.Prezydencki doradca zwrócił też uwagę na błędy, które popełniono w ostatnich latach.- Powierzenie budowy sieci szerokopasmowych samorządom sprawiło, że ten program, począwszy od 2008 roku jest porażką. To taka sytuacja, jakbyśmy chcieli budować autostrady na zasadzie, że każda gmina wybuduje jakiś mały kawałek. To nie ma prawa zadziałać - stwierdził Krzysztof Król.Jednocześnie jako pozytywny przykład w szybkim rozwoju infrastruktury podał działania telewizji kablowych.Ich temat poruszył także Wojciech Dziomdziora, który zwrócił uwagę na problemy z właściwą regulacją rynku telekomunikacyjnego.- Jeśli idzie o infrastrukturę, to sektor telewizji kablowych rozwijał się szybko od wielu lat, bo nie podlegał w praktyce żadnych regulacji. Warto to przemyśleć i albo ściągnąć regulacje także z naszego sektora, albo rozszerzyć je na wszystkich faktycznych graczy rynkowych - zaproponował przedstawiciel Orange Polska.Do problematyki regulacyjnej odniósł się też Dariusz Śliwowski, dyrektor Działu Usług Finansowych w IBM Polska.- Najważniejsze, byśmy nie zbudowali systemu, który nas ograniczy. Klatki, w której się zamkniemy, przez nadmiar regulacji. Nie twórzmy barier i granic, które będą zabijać konkurencyjność - zaapelował Śliwowski.Pozytywny przykład NFZUczestnicy dyskusji zgodzili się, że jednym z przykładów udanego wdrażania informatyzacji administracji państwowej w ostatnim czasie jest działający od początku roku w NFZ system EWUŚ. O jego powstawaniu opowiadał Andrzej Strug, dyrektor Departamentu Informatyki w NFZ.- Dlaczego nam się udało? Bo jesteśmy najbardziej efektywną instytucją ubezpieczeniową w Europie. Od początku naszego istnienia musieliśmy w maksymalnym stopniu korzystać z informatyki, by ograniczać koszty, bo założono, że nie mogą one przekroczyć 1 proc. pobieranych składek - oświadczył.Jak wyjaśnił, główną przeszkodę we wdrażaniu EWUŚ stanowiły przeszkody prawne, a nie techniczne. - Sam system nie jest zbyt skomplikowany - przyznał.Głos w dyskusji zabrał także Jarosław Niechcielski, dyrektor Biura Współpracy z Regulatorem i Wynajmu Infrastruktury w firmie Emitel, który poruszył temat cyfryzacji w mediach.- Zwracam uwagę, że w sposób bardzo łagodny przechodzimy właśnie ze świata telewizji analogowej do warunków cyfrowych. To pokazuje, że jeśli nie ma niepotrzebnych przeszkód, to rynek jest w stanie zrealizować w Polsce praktycznie każdy skok technologiczny.Jak dodał, przy innych projektach problem stanowi często niekonsekwencja ze strony władz.- Brakuje przejrzystego myślenia o tym, co będzie za rok lub dwa lata. Zgodzę się z Krzysztofem Królem, że określenie "dzień świstaka" bardzo dobrze opisuje tę sytuację - powiedział Jarosław Niechcielski.Niepełna cyfryzacjaTemat przechodzenia mediów z nadawania analogowego na cyfrowe poruszył też Andrzej Siezieniewski, prezes zarządu Polskiego Radia SA.- Życzę sobie i słuchaczom, by w tym procesie znalazło się także miejsce dla radia. Na razie zostaliśmy zostawieni sami sobie. To czy będzie transmisja cyfrowa zależy wyłącznie od siły przebicia Polskiego Radia, która osłabiają w ostatnim czasie problemy z odpowiednim finansowaniem mediów publicznych - powiedział Andrzej Siezieniewski.- Merytorycznie jesteśmy do tego w pełni przygotowani. Potrzebujemy jednak jasnej i jednoznacznej strategii państwa w tej dziedzinie i ustabilizowania finansów mediów publicznych - dodał.Do problemu nadmiernej regulacji polskiego i europejskiego rynku wrócił pod koniec dyskusji Wojciech Dziomdziora, dyrektor spraw publicznych i CSR w Orange Polska.- Komisja Europejska z jednej strony wdaje dokument, w którym pisze, jak bardzo ważne jest budowanie społeczeństwa w oparciu o wiedzę, a z drugiej nakłada kary na kraje członkowskie za zbyt niski VAT na e-booki. Przecież to jest chore i pokazuje, że nie zmierzamy wcale w dobrym kierunku - zauważył Wojciech Dziomdziora.- Obecnie szykowane jest też rozporządzenie, dotyczące ochrony danych osobowych, które walczy z nieistniejącymi zagrożeniami i wręcz nakłada na przedsiębiorców kagańce - dodał.Jego zdaniem, dyskusja na temat rynku telekomunikacyjnego musi skupić się na realnych, a nie wymyślonych przez urzędnikach problemach.

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.