EN PL

Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej

EEC 2013: pieniądze na inwestycje czekają

wnp.pl (Katarzyna Walterska)
W najbliższych latach nie powinno być problemów z finansowaniem projektów. Na ciekawe propozycje czekają takie instytucje międzynarodowe jak EBOR, EBI ale i banki działające w Polsce. Najchętniej wyłożą pieniądze na energetykę, ale i upadająca branża budowlana także może powalczyć o kredytowanie. Duże nadzieje związane ze współfinansowanie projektów infrastrukturalnych pokładane są w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe.
VIDEO
W GALERIACH

Takie są wnioski z debaty "Finansowanie inwestycji w Europie Centralnej" zorganizowanej w trakcie V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych wyjaśnił podczas debaty, że kierowana przez niego spółka będzie wchodzić kapitałowo w szeroko pojęty sektor infrastruktury. - PIR będzie zawsze partnerem obejmującym mniej niż 50 proc. A od partnera strategicznego będziemy oczekiwać operacyjnego zarządzania daną inwestycją i przygotowania tej inwestycji - wyjaśnił prezes Grendowicz. Spółka ma zatrudniać 20-30 osób, więc nie ma możliwości żeby stała się inwestorem zastępczym w projektach.- Co rozumiemy przez pojęciem infrastruktury: transportowa (drogi, koleje, lotniska, porty), infrastruktura energetyczna (wytwarzanie i przesył energii elektrycznej), gazowa (wydobycie transport i magazynowanie), ropa naftowa (wydobycie i transport), infrastruktura telekomunikacyjna, infrastruktura samorządowa (spalarnie śmieci, zakłady utylizacji odpadów), lokalne drogi, mieszkalnictwo czynszowe. Poza tym infrastruktura przemysłowa - szerokie pojęcie które teoretycznie może obejmować prawie wszystko - mówił prezes PIR.I dodał, że spółka nie będzie pochylać się nad mniejszymi inwestycjami. Aby wydać 10 mld należy skoncentrować się na transakcjach trochę większych. Nie jest rolą programu aby wspierać małych i średnich przedsiębiorców. Zaangażowania PIR będą w przedziale od 50-750 mln zł. W pierwszych dwóch latach będzie to raczej góra tego przedziału. Nie będzie żadnego konkursu projektów.Dlaczego banki zaostrzyły politykę kredytową?- Trudno generalizować politykę kredytową we wszystkich bankach. Wydaje mi się, że co do zasady w instytucjach stabilnych takich jak ING polityka kredytowa nie zmieniła się ale musimy uwzględniać warunki w których funkcjonujemy. Jeśli projekt jest dobrze przygotowany i spójny ze strategią danej firmie, to finansowanie nadal jest dostępne. Cenną inicjatywą jest program de minimis, gdzie ING Bank Śląski był jednym z pierwszych banków które podpisały umowę o współpracy - mówi Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.I dodaje, że ING BŚ stara się prowadzić stabilną politykę, tak aby klienci z którymi współpracujemy nie byli zaskakiwani nowymi warunkami, czy wymaganiami. - Chcemy kreować współpracę w sposób stabilny i przewidywalny - zadeklarowała. - Wiadomo, że pewne branże stają się bardziej ryzykowne niż inne. Przypomnijmy chociażby sektor budowlany, wiele dużych podmiotów a przez to i małych ma problemy. To przekłada się na warunki funkcjonowania i dostępność kredytów oraz na strategie inwestycyjne.Lucyna Stańczak-Wuczyńska, dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce przypomniała, że EBOR działa jako kredytodawca i inwestor finansowy jednocześnie. Głównym filarem jest wspieranie sektora prywatnego wszędzie tam gdzie sektor prywatny potrzebuje takiego finansowania.- Dziś ważne jest, aby pobudzić wzrost gospodarczy z wykorzystaniem prywatnych pieniędzy i prywatnego kapitału. Na pewno widzimy, że w różnych sektorach gospodarczych są różne problemy. Sektor budowlany, energetyczny to wiele znaków zapytania, ale trzeba pamiętać, że sektor bankowy w Polsce ma lepszą kondycję niż w Europie centralnej. Zysk na zainwestowanym kapitale wynosi około 16 proc. nigdzie w Europie takiego wzrostu nie ma - mówiła przedstawicielka EBOR.Jej zdaniem sektor bankowy w Polsce powinien odegrać główną role w finansowaniu inwestycji a mała akcja kredytowa wynika raczej z braku podaży projektów, co łączy się z problemami sektora budowlanego który jest istotnym elementem wpływającym na wiele innych decyzji inwestycyjnych.- Realizujemy projekty w sektorze energetyki odnawialnej, choć widzimy że tutaj ryzyka są większe. Mocno staramy się wspierać polski rynek kapitałowy, który może odegrać ogromną role w długoterminowym finasowaniu projektów korporacyjnych. Staramy się być pośrednikiem w dostarczeniu kapitału dla małych i średnich firm poprzez nasz udział w funduszach private eqity, które są alternatywą wobec giełdy. EBOR jest małą instytucją, a potrzeby inwestycyjne są ogromne, dlatego raczej widzimy się jako ważnego uczestnika którzy może przyciągnąć na rynek różne nowe rozwiązania, a to w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, niż jako duży gracz - mówiła Lucyna Stańczak-Wuczyńska.Podkreśliła, że w tej chwili sektor banków komercyjnych jest niezmiernie płynny. W zasadzie większość dobrych klientów nie ma absolutnie żadnego problemu z pozyskaniem finansowania. Sytuacja jest bardzo komfortowa. - Tak jak powiedziałam, są sektory, które mają trudniejszą sytuację z racji różnych bądź regulacyjnych uwikłań, bądź ryzyk, które są może większe i trudniejsze do zaakceptowania przez rynek komercyjny. Jest wiele rozpoczętych projektów związanych np. z oze. Inwestycje są w toku. Okres trwania prac legislacyjnych nad nowym trójpakiem, co będzie miało krytyczny wpływ na rentowność takich inwestycji, ma swoją dynamikę i zależałoby nam, żeby te projekty które są w tej chwili gdzieś tam w przygotowaniu, realizowały się - zaznaczyła.- Drugim ważnym chyba w tej chwili najbardziej widocznym przez nas zapotrzebowaniem jest zapotrzebowanie na kapitał i również na kapitał zarówno bezpośredni w inwestycjach, jak również kapitał, którym potem dysponują fundusze private eqity. W tej chwili w tym temacie widzimy ogromny odpływ inwestorów takich globalnych z naszego rynku. W zasadzie przed kryzysem udział EBOR w finansowaniu sektora private eqity był na poziomie 10-15 proc. - dodała.Kim Kreilgaard, dyrektor pionu operacji kredytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce powiedział, że EBI chętnie finansuje projekty związane z efektywnością energetyczną. - W Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Europejski Bank Inwestycyjny chętnie inwestuje w projekty infrastrukturalne w dużych miastach, poza tym finansuje naukę i projekty innowacyjne. Ostatnio skupiamy się też na projektach związanych z efektywnością energetyczną i odbudową sieci elektroenergetycznych - poinformował Kim Kreilgaard.Oznajmił też, że EBI chce być tanim źródłem finansowania. - W Polsce, podobnie jak i innych krajach Europy Środkowo - Wschodniej, nie mamy limitów finansowania. W tym roku chcemy udzielić około 5,5 mld euro kredytów w Europie Środkowo wschodniej w ubiegłym roku było to 4,5 mld euro. Polsce pożyczamy około 50 proc. tego co krajach 12-stki europejskiej - mówił.Dodał, że EBI zapewnia finansowanie pomostowe, współpracując blisko z Komisją Europejską, żeby tutaj absorbować odpowiednie środki UE. - Jesteśmy pożyczkodawcą, gdzie koszty wynoszą 25- 30 mln euro. Jeżeli są innowacyjne projekty, możemy zejść niżej z tą barierą. Również dla mniejszych projektów udzielamy pożyczek. Pożyczamy poprzez banki i firmy leasingowe i współpracujemy z 16 takimi firmami. Udzielamy pożyczek grupom energetycznym na projekty związane z efektywnością energetyczną i innowacji oraz sektor energii wiatrowej.Duże firmy nie mają problemów z finansowaniemDotychczas nie mieliśmy problemów z finansowaniem naszych projektów inwestycyjnych, ale im dalej, tym te problemy mogą się pojawić. A wynika to z tego, że projekty energetyczne wymagają dużych nakładów finansowych - powiedział Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Tauron Polska. - To są projekty wieloletnie, bardzo uzależnione od koniunktury gospodarczej w których stopa zwrotu liczona jest w długi okresie. Tauron jest młodą grupą a program inwestycyjny dopiero się rozkręca i jego szczyt będzie przypadał w latach 2015-2016. To będą lata, po których będziemy mogli zweryfikować to co dziś jest w formie deklaracji - dodał wiceprezes.Zgodził się z tym, branża energetyczna jest branżą bezpieczną, szczególnie spółka Turon, bo ma duży udział w segmentach regulowanych a to jest bardzo dobrze widziane przez instytucje finansowe. Natomiast poziom zadłużenia będzie rósł, podobnie jak poziom ryzyka.- Tauron, podobnie jak inne grupy wykorzystuje te same modele finansowania. Korzystamy w 70 proc. z obligacji korporacyjnych obejmowanych przez konsorcjum banków. Ponad 20 proc. obecnego zadłużenia pochodzi w Europejskiego Banku Inwestycyjnego - powiedział wiceprezes Zawadzki.Podkreślił, że spółka finansuje się centralnie, czyli licząc zapotrzebowanie patrzy na bilans całej grupy i przekazuje fundusze na poszczególne projekty inwestycyjne. Instytucje finansujące także patrzą na bilans grupy. Nie analizują rentowności poszczególnych projektów, tylko na ryzyko związane z finansowanie całej grupy i to jest zdaniem wiceprezesa bardzo dobre.Zwrócił jednak uwagę, że są branże powiązane z energetyką, jak na przykład branża budowlana, która w bardzo mocny sposób wpływa na to jak będzie wyglądała energetyka za 5-6 lat. - Jesteśmy na etapie finalizowania finansowani kotła w Jaworznie III i widać, że spojrzenie finansujących na branżę budowlaną jest bardzo asekuracyjne. Wiadomo, że nikt inny nie wybuduje, więc to jest kostka domina, która się może przewrócić - dodał.Prawdopodobnie już niedługo Tauron będzie szukać alternatywnych źródeł finansowania.-Mam nadzieję, że rozwiną się Polskie Inwestycje Rozwojowe i będzie możliwość wejścia kapitałowego do projektów. Być może pojawią się inwestorzy zainteresowani finansowaniem istniejących projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w zamian za długoletnią stopę zwrotu. To mogłoby poprawić wskaźnik zadłużenia grupy. Czyli pewne mechanizmy związane z poszukiwaniem źródeł finansowania zmniejszające poziom zadłużenia. Chwila prawdy nadejdzie w latach 2014-2015 - podkreślił wiceprezes Zawadzki.Jak to jest poza Polską?- Pomiędzy poszczególnymi regionami świata jest zasadnicza różnica jeśli chodzi o finansowanie oraz liczbę realizowanych projektów infrastrukturalnych. Europa wygląda korzystnie na tej mapie, ze statystyk wynika, że w roku 2012 i 2013 nastąpił największy spadek rozpoczętych i przygotowywanych inwestycji za wyjątkiem Turcji i Rosji, większy niż w 2008 roku - powiedziała Alina Wołoszyn, dyrektor wykonawczy z firmy doradczej KPMG.Jej zdaniem świat finansuje się z funduszy strukturalnych, funduszy private eqity, czy różnych innowacyjnych instrumentów typu obligacje projektowe czy rynek akcji. Są to z reguły inwestorzy globalni, szukają najlepszego rynku. Europa konkuruje z innymi częściami świat. Kolejny element to jest skala projektów. My w Europie myślimy, że jeśli jest projekt na kwotę 10 mld euro to jest duża inwestycja a globalnie są to projekty średniej wielkości. Chociażby jeden projekt w Afryce budowa elektrowni jądrowej 5600 MW kosztuje 30 mld dolarów - mówiła Alina Wołoszyn.Jacek Czerniak, dyrektor departament klientów globalnych Citi Handlowy również wskazał na różnię i podejścia do finansowania i realizacji projektów. - Wydaje mi się, że jest duża różnica miedzy tym co się dzieje w Europie i na przykład w Azji czy w Stanach. Są branże bardziej ryzykowne w Europie, a te same mogą być inaczej postrzegane w Ameryce Północnej czy Azji. Dobrym przykładem jest branża motoryzacyjna, co widać po wynikach producentów. W wielu przypadkach ich dobry wynik to efekt dobrego radzenia sobie np. w Azji. Ale branża budowlana chyba w większości krajów postrzegana jest jako zagrożona ryzykiem albo bardzo ryzykowna. Poza tym wszystko tak na prawdę zależy od projektu, nawet w branży obarczonej ryzykiem są liderzy rynkowi, którzy przetrwają i potrafią się odnaleźć w kryzysie - mówił Jacek Czerniak.

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.