EN PL

Energetyka atomowa w Europie i w Polsce

Bez pieniędzy i regulacji elektrowni jądrowych nie będzie

wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Budowa elektrowni jądrowej nie może być traktowana jako pojedynczy projekt inwestora, lecz jako strategiczny projekt realizowany przy wsparciu rządu - podkreślano podczas dyskusji "Energetyka atomowa w Europie i w Polsce", jaka odbyła się podczas Europejskiego Kongresy Gospodarczego.
RETRANSMISJA
VIDEO
W GALERIACH

- Od czasu podjęcia w 2009 r. przez rząd decyzji o uruchomieniu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dokonano wielu zmian w polskim prawie. Zmian dokonano w 11 ustawach, w tym m.in. w ustawie Prawo atomowe, przyjęto ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - powiedział Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej z Ministerstwa Gospodarki.PPEJ został poddany szerokim konsultacjom społecznym w kraju i zagranicą, tylko z Niemiec napłynęło 40 tys. indywidualnych wystąpień, na które trzeba było odpowiedzieć, z rządami 5 niemieckich krajów związkowych prowadzono negocjacje bilateralne. Negocjacje społeczne zakończono z początkiem roku 2013 r.Obecnie resort gospodarki prowadzi prace nad przygotowaniem pełnego Programu Energetyki Jądrowej, wraz z wynikami konsultacji społecznych. Dokument w czerwcu br. powinien trafić do Rady Ministrów, będzie on zawierał m.in. plany rządu związane z rozwojem energetyki jądrowej na najbliższe 10 lat.Zbigniew Kubacki zapowiedział także kolejną nowelizację Prawa atomowego, które zostanie poszerzone o regulacje dot. składowania odpadów radioaktywnych. Prawdopodobnie w roku 2014 zostanie przyjęty plan zagospodarowania odpadów promieniotwórczych.Aleksander Grad, prezes zarządu, PGE EJ 1 zapewnił, że PPEJ wyszedł z fazy zadawania pytań czy go realizować do fazy pytań jak go realizować.- W ostatnich kilkunastu miesiącach była huśtawka nastrojów, w zależności od tego kto się wypowiadał, była mowa, że Program będzie lub nie będzie realizowany - przyznał Aleksander Grad.Jego zdaniem główny wysiłek należy skierować w zakończenie badań nad potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej. Prawdopodobnie w czerwcu br. rozpoczną się badania lokalizacyjne a w październiku badania środowiskowe.Aleksander Grad podkreślił, że planując budowę elektrowni jądrowej, zagadnień technologicznych nie można omawiać w oderwaniu od uzgodnień dotyczących finansowania. Jeśli te kwestie nie będą rozstrzygane razem, to może się okazać, że będziemy mieli technologię, ale nie będziemy mieli pieniędzy na realizację tej inwestycji.Dariusz Marzec, dyrektor w firmie doradczej KPMG podkreślał, że budowa elektrowni jądrowej nie może być traktowana jako pojedynczy projekt inwestora, lecz jako strategiczny projekt realizowany przy wsparciu rządu. Jego zdaniem muszą ulec przyśpieszeniu prace nad wsparciem legislacyjnym dla inwestora strategicznego.Dariusz Marzec wskazywał na trudności związane z finansowaniem budowy elektrowni.- Ważne jest policzenie ścieżki cen energii dla projektu, który będzie gotowy za 10 lat. Gdyby prognozować ceny energii tylko z rocznym wyprzedzeniem to z dużym prawdopodobieństwem udałoby się to zrobić. Prognozowanie z 10 letnim wyprzedzeniem w zmieniającym się otoczeniu jest bardzo trudne - podkreślił Dariusz Marzec.Zwrócił uwagę, że okres eksploatacji elektrowni jądrowej to ok. 60 lat a to nie jest perspektywa dla instytucji finansujących czy nawet firm energetycznych. To perspektywa państwa i zapewnienia stabilnych dostaw energii w postawie.- Dziś rynki kapitałowe kierują się perspektywą wypłaty dywidendy w tym i przyszłym roku a nie produkcją energii przez 60 lat - podkreślił Dariusz Marzec.Jozef Zlatňanský, członek zarządu spółki Slovenské Elektrárne, poinformował, że polityka energetyczna Słowacji opiera się na kilku filarach, którymi są stabilność cen energii, czyste powietrze, niezawodność źródeł i różnorodność paliwowa.Slovenské Elektrárne budują dwa bloki jądrowe po 471 MW każdy. Mają one łącznie kosztować 3,8 mld euro i jak powiedział Jozef Zlatňanský, jest to obecnie największa realizowana inwestycja na Słowacji i w Europie środkowej.Jozef Zlatňanský podkreślił, że rozwój energetyki jądrowej w dużym stopniu zależy od otoczenia regulacyjnego, które w Unii Europejskiej jest zmienne, jego zdaniem np. w Stanach Zjednoczonych i Chinach, środowisko regulacyjne jest przewidywalne.Przemysław Ligenza, p.o. prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wskazał, że Polsce jest kilka instytucji mających dbać o bezpieczeństwo jądrowe a jedną z nich jest właśnie UDT.- Przedstawiciele UDT uczestniczyli w przygotowywaniu aktów prawnych związanych z rozwojem energetyki jądrowej, nauczyliśmy się budować modele zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji w czasach niepewności - poinformował Przemysław Ligenza.Ziemowit Iwański, dyrektor wykonawczy GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce wyjaśnił, że bez jasnego określenia zasad finansowania elektrowni jądrowej szkoda tracić czas na rozmowy o wyborze technologii.- Oferty na wybór technologii jądrowej muszą opierać się na regulacjach prawnych i technicznych. Jeśli w tej sprawie pojawiają się jakieś niepewności to warto zrobić studium wykonalności, czyli przymiarkę ofert w stosunku do oczekiwań UDT - dodał Ziemowit Iwański.Jak poinformował, złożenie oferty na wybór technologii jądrowej to koszt ok. kilkudziesięciu mln dolarów.Ziemowit Iwański przekonywał, że budowa elektrowni jądrowej jest potrzebna z punktu widzenia PGE i Taurona, ponieważ jest to technologia zeroemisyjna. Ta inwestycja jest korzystna także dla krajowego hutnictwa i górnictwa metali nieżelaznych oraz dużych odbiorców energii elektrycznej.Marissa Alcala, partner w kancelarii prawniczej Chadbourne & Parke przekonywała, że problemy z rozwojem energetyki jądrowej w wielu krajach są podobne. W Stanach Zjednoczonych do najważniejszych zagadnień związanych z budową elektrowni jądrowych należy ryzyko kontraktu budowlanego, które jest większe niż w przypadku elektrowni konwencjonalnych i zobowiązania odbioru energii (przedsiębiorstwo musi pokazać wiarygodne prognozy dot. strumienia przychodów).Ważnym zagadnieniem jest też to, kto zapewni finansowanie budowy elektrowni. W przypadku finansowania budowy elektrowni jądrowej okres zadłużenia może wynieść nawet 30 lat, co - jak podkreśliła Marissa Alcala - dla banków może być trudne do zaakceptowania.David Boath, wiceprezes firmy inżynierskiej AMEC, powiedział, że jedną z najważniejszych kwestii związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii są dyskusje wokół cen energii z mających powstać elektrowni. W Wielkiej Brytanii zaproponowano tzw. system kontraktów różnicowych z zagwarantowaną ceną energii - jeśli inwestor sprzeda energię na rynku poniżej ustalonej który to otrzymuje dopłatę, a jak sprzeda powyżej, to sam oddaje nadwyżkę.David Boath wyjaśnił, że koncern EdF, który w Wielkiej Brytanii chce zbudować kilka reaktorów jądrowych, oczekuje ceny gwarantowanej na poziomie 95 funtów za MWh, podczas gdy rząd zgadza się na 80 funtów. Dodał, że cena gwarantowana dla morskich farm wiatrowych to aż 140 funtów za MWh.Dariusz Ciepiela

WYSZUKIWANIE SESJI

Proszę wybrać dzień

Proszę wybrać lokalizacje sesji

Nazwa sesji

Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.