EN PL
 • 15-05-2013 - wnp.pl (Katarzyna Walterska)
  W Polsce jest problem z realizowaniem zamówień publicznych na bazie najniższej ceny. Często nie jest ona najniższą optymalną, ale rażąco niższą od możliwości wykonania zamówienia. Projekt nowelizacji ustawy zgłoszony przez Ruch Palikota nie jest,...
 • 15-05-2013 - wnp.pl (ZK)
  Unia Europejska, a szczególnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą wyjść poza Europę. Muszą być bardziej obecne na tych rynkach, które są najbardziej dynamiczne. Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój Chin, a także szczególnie dynamiczny rozwój...
 • 15-05-2013 - wnp.pl (KW)
  Musimy się przygotować i dobrze uzasadnić funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po roku 2020. Dobrze by było gdybyśmy się nie pozbawiali narzędzi, które mają nasi partnerzy. Wydawanie pozwoleń to nie jest jedyna działalność stref. Po 15...
 • 15-05-2013 - wnp.pl
  Po obu stronach Odry, przy produkcji energii technologia węglowa jest obecnie nie do zastąpienia. Potrzebujemy energii, która jest dostępna 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Takie warunki spełniają tylko energia nuklearna i energia...
 • 15-05-2013 - farmer.pl
  - Ci, którzy nie poradzą sobie z rolnictwa i chcą z niego wyjść, nie mogą pozostać sami - twórzmy miejsca pracy na obszarach wiejskich - mówił dr Mirosław Drygas, dyrektor Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polskiej Akademii Nauk, podczas sesji...
 • 15-05-2013 - wnp.pl
  Zakładamy, że jest możliwe obniżenie o kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych kosztów zakupu gazu, które ponosi Grupa Azoty. Chcemy dywersyfikować dostawy i osiągnąć 50 proc. dostaw poza kontraktem długoterminowym - mówi Witold Szczypiński,...
 • 14-05-2013 - wnp.pl (Katarzyna Walterska)
  Jest pora szansa na współpracę giełd w Warszawie i Wiedniu, ale przeszkodą będą kwestie technologiczne, ponieważ te dwa ośrodki pracują na innych platformach obrotu. Trzeba jednak szukać porozumienia i różnych form współpracy w regionie -...
 • 14-05-2013 - wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
  Obecnie istnieje market coupling między trzema krajami - Czechami, Słowacją i Węgrami. Do tej inicjatywy akces zgłosiły Polska i Rumunia. Aktualnie trwają szczegółowe ustalenia związane ze sposobem funkcjonowania mechanizmu jako całości i w...
 • 14-05-2013 - wnp.pl
  Rozwój mikrogeneracji stwarza nową sytuację dla operatorów systemu przesyłowego. Każda megawatogodzina wyprodukowana w małych źródłach jest cenna z punktu widzenia ochrony środowiska. Jeżeli jednak ta energia ma być podpięta do sieci przesyłowej,...
 • 14-05-2013 - wnp.pl (Jerzy Dudała)
  Priorytetem dla PGE jest efektywność kosztowa i wykorzystanie kompetencji jakimi dysponujemy – przede wszystkim produkcja energii z węgla brunatnego. Ponad to szukamy okazji, by w dobie spowolnienia gospodarczego wykorzystać okazje do...
 • 14-05-2013 - wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
  Dla programu jądrowego kluczowe jest słowo "stabilność" - interpretowane w dwóch wymiarach. Przede wszystkim stabilność polityczna, czyli konsensus polityczny wokół realizacji tego programu, niezależny od chwilowej koniunktury politycznej. Po...
 • 14-05-2013 - wnp.pl
  Słyszymy od przedstawicieli rządu, że niebawem będzie przyjmowany Program Energetyki Jądrowej - mówi Aleksander Grad, prezes PGE Energetyka Jądrowa. - My jako inwestor prowadzimy prace związane z badaniami lokalizacyjnymi. Jesteśmy w fazie...
 • 14-05-2013 - wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
  Największe szanse na zdobywanie rynków afrykańskich mają firmy z sektora wydobywczego. Afryka w dalszym ciągu pozostaje w światowym centrum górnictwa - zarówno jeśli chodzi o węgiel, ropę naftową, rudy żelaza oraz właściwie wszystkie metale...
 • 14-05-2013 - wnp.pl
  Rolnictwo znalazło swoje miejsce na Europejskim Kongresie Gospodarczym, ponieważ zbliżamy się do nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej i przed polskimi rolnikami stoją bardzo duże wyzwania. Dotyczą one budowy programów rozwoju...
 • 14-05-2013 - wnp.pl (Jerzy Dudała)
  Trzeba w polskim górnictwie uruchomić te rezerwy, które jeszcze są, jeśli chcemy, aby górnictwo na Śląsku istniało i było konkurencyjne. Aby przy spadających cenach branża mogła sprzedawać swój produkt i przynajmniej pokryć koszty, nie mówiąc o...
Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.