EN PL
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Podejmowanie decyzji o inwestycjach w nowe moce wytwórcze jest bardzo trudne, ze względu na dużą niepewność rynkową i regulacyjną. Rozwiązaniem mógłby być okrągły stół energetyczny, który określiłby docelowy mix energetyczny Polski i wskazałby...
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Od kilku lat wprowadzane są rozwiązania zwiększające poziom uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce, wciąż jednak znaczna część rynku - z ok. 15 mln odbiorców indywidualnych - jest regulowanych. Obecnie jest dobry moment na pełne uwolnienie...
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Unia bankowa jest nieuchronna i jest to logiczna odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys - zgadzali się uczestnicy panelu "Sektor bankowy w Unii Europejskiej". A jednak dyskusja ujawniła wiele wątpliwości i pytań. Od odpowiedzi na nie będzie...
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Uczestnicy sesji "Trendy w światowym górnictwie węgla kamiennego", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013, z wielkimi obawami patrzą na przyszłość polskiego górnictwa.
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Po latach wręcz fascynacji kosztowną polityką klimatyczną Unia Europejska zaczyna dostrzegać problem swojej konkurencyjności w starciu z USA, czy Azją i wydaje się stawać bardziej pragmatyczna, co ma największe znaczenie dla Europy Środkowej -...
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Po latach wręcz fascynacji kosztowną polityką klimatyczną Unia Europejska zaczyna dostrzegać problem swojej konkurencyjności w starciu z USA, czy Azją i wydaje się stawać bardziej pragmatyczna, co ma największe znaczenie dla Europy Środkowej -...
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Dołączenie do głównego nurtu, pomost między Wschodem a Zachodem, regionalny lider - takie pomysły na rolę Polski w Unii Europejskiej przedstawiali uczestnicy debaty politycznej "Polska w Europie" Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w...
 • 28-05-2013 - wnp.pl
  Państwo powinno wspierać gospodarkę i ułatwiać życie przedsiębiorcom - co do tego zgodzili się wszyscy uczestnicy debaty politycznej "Gospodarka jest najważniejsza" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Różnili się jednak...
 • 27-05-2013 - wnp.pl
  Bez obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności polskie górnictwo nie poradzi sobie z konkurencją ze strony zagranicznych producentów węgla. Do tego i wielu innych wniosków doszli uczestnicy sesji: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce, która odbyła...
 • 27-05-2013 - wnp.pl
  Strefa euro znalazła się w trudnej sytuacji. Otwarte pozostaje pytanie, czy kraje, które jeszcze nie mają wspólnej waluty, powinny się na nią zdecydować. Niezależnie od ich decyzji w eurolandzie muszą nastąpić zmiany, bo obecna sytuacja jest nie...
 • 27-05-2013 - wnp.pl (DC)
  Uwarunkowania rynkowe i regulacyjne oraz restrykcyjna polityka UE powodują, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce jest dzisiaj skomplikowane i bardzo trudne - mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju w Tauron...
 • 24-05-2013 - wnp.pl
  Pomiędzy politykami energetycznymi Polski i Niemiec jest wiele rozbieżności, ale jest kilka obszarów, w których współpraca jest wskazana lub konieczna i od efektów dialogu polsko-niemieckiego mogą zależeć nawet niektóre rozwiązania europejskie -...
 • 24-05-2013 - wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)
  - Nasz cel, 15 proc. udział OZE, obejmuje kilka obszarów - energię elektryczną, ciepło i chłód oraz transport. Sytuacja rynkowa wskazuje, ze w cieple, chłodzie i transporcie nie jesteśmy w stanie wykonać założonych celów. Cel ogólny będziemy...
 • 24-05-2013 - wnp.pl (Roman Wieczorkiewicz)
  Główną barierą dla rozwoju energetyki w Polsce jest całe otoczenie formalno-prawne - powiedział Piotr Dobrowolski, dyrektor sektora Energy w Siemens Sp. z o.o. podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
 • 24-05-2013 - wnp.pl (PSz)
  - Exatel będzie starał się być centrum integracji różnych sieci. Całą swoją infrastrukturę, drugą co wielkości sieć światłowodową w Polsce, będzie udostępniał małym, średnim i dużym graczom - zadeklarował w rozmowie z wnp.pl Magdalena Dziewguć,...
Wydawcą serwisu 2013.eecpoland.eu jest Grupa PTWP SA.